Президиумът на Руската академия на науките призова руското Министерство на образованието и науката да преразгледа приетите наскоро мерки, налагащи контрол върху контактите на учени от Русия с техни колеги от други страни, предаде "Свободна Европа".

"Президиумът на РАН констатира, че буквалното прилагане на подобни регламенти не само застрашава постигането на основните целеви показатели на националните проекти "Наука" и "Образование", но и води към деградация в нивото на научната дейност в повечето организации и висши училища." - се казва в обръщение на учените.

През февруари тази година руското образователно министерство наложи ограничения за общуването на руските учени с колегите им от други страни. Беше разпоредено те да съгласуват с министерството всяка среща с чуждестранни учени, а след това да пишат подробен отчет с описание на разговора и сканирани копия от паспортите на всички участници в комуникацията.

Това е практика, позната от времето на Съветския съюз, когато властите контролираха всеки контакт на руснаци с чужди граждани.