Съдът на Европейския съюз постанови, че арбитражните трибунали към Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA) не са в нарушение на законодателството на Общността, информират медии.

Механизмът има за цел уреждане на спорове между инвеститори и държави.

Парламентът на Валония одобри CETA

Парламентът на Валония одобри CETA

Всички 28 страни членки подкрепят споразумението

Мнението на съда е поискано от Белгия в резултат на споразумение с регионалното правителство на Валония, която заплаши да блокира присъединяването на страната към търговското споразумение, което пък щеше да блокира ратифицирането му. За да влезе в сила споразумението, необходимо е да бъде ратифицирано от всички страни членки на ЕС.

Съдът отбелязва, че CETA не предоставя на предвижданите трибунали каквато и да е била юрисдикция за тълкуване или прилагане на законите на ЕС освен това, което е заложено в това споразумение. Евросъдът подчертава, че принципно механизмът е в съответствие със законите на ЕС.

Пътят на CETA през Европейския парламент

Пътят на CETA през Европейския парламент

Извървяният път беше изключително дълъг и изпълнен с препятствия

Преговорите за CETA започнаха през май 2009 г. и приключиха пет години по-късно - 26 септември 2014 г. На 30 октомври 2016 г. пък ЕС и Канада сложиха подписите си под споразумението.