Инфлацията в Германия може да нарасне над 2,0%, което би означавало за първи път от 2012 г. Икономическото възстановяване ще бъде по-слабо от прогнозираното по-рано, съобщават от комисия от икономисти, която съветва правителството, наречена "Мъдреците", информира АФП.

Цените могат да нараснат с до 2,1% през 2021 г. и 1,9 на сто през 2022 г.

Увеличението през тази година в най-голямата икономика в ЕС може да надмине целта на Европейската централна банка за инфлация от под 2,0%.

В Германия цените се понижиха с 0,5 на сто през 2020 г., но от тази година се увеличиха заради скока на енергийните цени след въвеждането на въглероден данък през януари.

Предварителните данни показват, че инфлацията е достигнала 1,3 на сто на годишна база през февруари, което е най-рязкото увеличение от март 2020 г.

Германия традиционно много се притеснява от висока инфлация по исторически причини. Хиперинфлация в началото на 20-те г. на миналия век унищожи икономиката и доведе до политическа нестабилност, извела  нацистите на власт.

Експертите прогнозират БВП на Германия да се разшири с 3,1 на сто. През ноември прогнозата бе за 3,7 на сто. Новата прогноза е в съответствие с очакването на правителство за растеж от 3,0 на сто след 5,0% спад през 2020 г.

За 2022 г. експертите прогнозират ръст от 4,0%.