Българската банка за развитие (ББР) спазва българското и международното законодателство, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Позицията бе изразена във връзка с разпространената информация от някои медии относно публикуваните от Международния консорциум на разследващите журналисти (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ) документи и информация, известни като "Луанда Лийкс" (Luanda Leaks), както и споменаването на Насърчителна банка като участник в сделка през 2016 г., определена като съмнителна.

Банки по света изпрали $2 трилиона, има и българска следа

Банки по света изпрали $2 трилиона, има и българска следа

Заобикаляне на санкции, олигарси, терористи...

Групата на Българска банка за развитие следва стриктна политика за предотвратяване на финансовите престъпления, изпирането на пари и финансирането на тероризма, съгласно изискванията на българското и международното законодателство.

В банката действат вътрешни правила и функционира специализирана служба, която извършва комплексни проверки на клиентите и осъществява комуникация с компетентните органи.