Капиталови инвестиции за над 543 млн. лв са направили ВиК операторите между 2014 г. и 2019 г., съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В същия период от МРРБ са вложени 253 млн. лв. във ВиК проекти, като от тях 155 млн. лв. са от държавния бюджет и 98 млн. лв. - от държавни инвестиционни заеми.

Със средства от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." до 2015 г. са реализирани проекти за близо 2 млрд. лв. С финансов ресурс от "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г." до края на 2015 г. е изградена инфраструктура на стойност 564 млн. лв., а с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са изпълнени ВиК проекти на обща стойност над 191 млн. лв. Със средства от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." в сектор "Води" се очаква до 2024 г. да бъдат изпълнени проекти за 2,23 млрд. лв.

Новият ВиК закон централизирал корупцията в държавата

Новият ВиК закон централизирал корупцията в държавата

За това алармира Мая Манолова

По данни на регионалното министерство към момента повечето от мерките в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията за периода 2014 - 2023 г и Плана за действие към нея са изпълнени. Отчита се, че броят на областите с консолидирани ВиК оператори се увеличава от 16 на 22. Все още в 6 области - Ловеч, Монтана, Кюстендил, Пазарджик, Благоевград и Разград, ВиК услугите се предоставят от повече от един оператор.

Регионалният министър Петя Аврамова подчертава, че това е важен процес, тъй като консолидираните територии имат достъп до европейско финансиране за ВиК инфраструктура.

В МРРБ не е постъпвала официална информация от ВиК операторите с държавно участие за евентуални съкращения на персонала. Ведомството е изпратило писмо до ВиК операторите с препоръка да се въздържат от съкращаване на работещи в предприятията и да се стремят към увеличаване на доходите им.

Близо 500 млн. куб. м са загубите на вода у нас през 2018 г.

Близо 500 млн. куб. м са загубите на вода у нас през 2018 г.

Това е повече от половината от подадената вода

Припомняме, проблемът с ВиК секторът у нас е от години. В края на 2019 г. стана ясно, че загубите на вода у нас през 2018 г. са близо 500 млн. куб. м.

За проблема се заговори сериозно заради тежката ситуация в Перник от края на 2019 г. Към темата не остана безучастен дори бившият премиер Иван Костов. В една от редките си публични изяви той посочи, че проблемите във водния сектор са проблеми на националната сигурност.

Регионалният министър Петя Аврамова обяви, че са нужни 11 милиарда лева, за да се обнови ВиК инфраструктурата в цялата страна. Тя посочи и че в редица населени места през лятото и есента има недостиг на питейна вода.