Българският лекарски съюз (БЛС) дава мандат за подписването на Националния рамков договор за 2017 г.

Това заяви председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев.

Асоциация се обяви против сливането на денонощното медицинско обслужване и спешната помощ

Асоциация се обяви против сливането на денонощното медицинско обслужване и спешната помощ

Против са легализиране сливането на денонощното медицинско обслужване и оказването на спешна медицинска помощ

Общо увеличението на средствата е около 247 млн. 156 млн. лв. ще са средствата в болничната помощ.

Решението е подкрепено с 219 гласа "за", 34 - "против", 9 - въздържал се. Общо за участие в събора са се регистрирали 315 участника.

С даването на мандат за подписването на НРД за 2017 г. е възстановено договорното начало с НЗОК.

Параметрите предвиждат в болнична помощ на годишна база 1, 613 млрд. лв. 200 млн. лв. са за първичната извънболнична помощ и 219 млн. лв. в специализираната извънболнична помощ. Месечното плащане до ноември 2017 г. за болнична помощ от НЗОК е заложено да бъде от 133 млн. лв.

Д-р Грозев увери, че пръстовият идентификатор отпада от рамковия договор.

Той обясни, че в системата на извънболнична помощ увеличението на средствата, което са постигнали е с 9%, а в болничната от 187 млн. лв. на 200 млн. лв.

В рамковия договор се предвижда прехвърлянето на средства между отделните здравноосигурителни плащания също да става само след като БЛС представи становище.

Възстановяването на сумите при преразход ще бъде изисквано само при доказана щета към бюджета, иначе ще се счита, че направените разходи са по медицинска целесъобразност.

За надлимитна дейност предвидените средства са в размер на 19 млн. лв. Те са осигурени и ще бъдат платени през 2017 г. в периода след първи април.

За младите лекари е предвидено те да могат да работят с НЗОК, заедно с лекар, който има договор с нея. Така младите докторанти и специализанти също ще могат да работят по клиничните пътеки и да да подписват и оперативни протоколи.