Министърът на околната реда и водите Емил Димитров инспектира язовирите "Искър", "Бели Искър" и "Белмекен".

Той направи обход на деривациите, които захранват съоръженията заради очакваното снеготопене.

В проверката участваха и представители на Националната електрическа компания, Басейнова дирекция, паркова охрана към Националните паркове Пирин и Рила, както и на Планинската спасителна служба.

С високопроходима техника те провериха снежните запаси в планините. Целта е да бъдат предвидени количества в язовирите, които да поемат водата след очакваното снеготопене, да се предотврати преливането им и водният ресурс да бъде запазен максимално.

8 язовира в страната преливат, кметовете не чистят речните корита, обвини Ревизоро

8 язовира в страната преливат, кметовете не чистят речните корита, обвини Ревизоро

Освобождава се обем, следи се и няма опасност, обясни министърът

Данните към момента сочат, че във водосбора на язовир "Искър" очакваното количество вода от снеготопенето е повече от 3 пъти (172.6 млн. м3) в сравнение с 2020 г. (53 млн. м3). За язовир "Белмекен" пък е 87.2 млн. м3 (63.2 млн. м3 през 2020 г.).

В следващите дни подобни проверки предстоят и на водосборите в Централен Балкан и Стара планина.

От МОСВ припомнят, че тъй като тази година язовирите са пълни, премиерът Бойко Борисов разпореди нивата им да се следят, за да се избегнат наводнения при снеготопенето.

Има достатъчно вода в язовирите за 2021 г., уверява Ревизоро

Има достатъчно вода в язовирите за 2021 г., уверява Ревизоро

Обемът им е достатъчен да осигури потреблението