Европейският парламент призова Съветът на ЕС да гласува до края на годината решение за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство, съобщават на официалния сайт на институцията.

По този начин трябва да отпаднат проверките на пътниците по всички вътрешни граници за двете държави в началото на 2023 г.

Резолюцията беше подкрепена с 547 гласа "за", 49 гласуваха "против", а 43 евродепутати се въздържаха.

От ДПС съобщават, че делегацията на партията е подкрепила резолюцията, приета с голямо мнозинство.

България влиза в Шенген в началото на декември?

България влиза в Шенген в началото на декември?

Започват дипломатически совалки

С нея членовете на ЕП настояха, че свободното движение е едно от ключовите постижения на Европейския съюз, за чието функциониране са приети редица компенсаторни мерки с цел обмяна на информация и утвърждаване на доверието между държавите членки, както и че няма правно основание за налагане на допълнителни изисквания спрямо двете страни, които са изпълнили Шенгенските критерии още през 2011 г.

По време на пленарната дискусия докладчикът за резолюцията за групата "Обнови Европа", Софи Ин'т Велд подчерта, че зачитането на правилата на ЕС не е еднопосочна улица.

Пуснете ни да влезем - Румъния и България отчаяно чукат на вратата на Шенген

Пуснете ни да влезем - Румъния и България отчаяно чукат на вратата на Шенген

Но некомпетентност, корупция и липса на ангажимент към европейските ценности вече са досадни

"Не може да има двойни стандарти. Особено в тези времена трябва да поставим европейското единство над националните политики. България и Румъния принадлежат към Шенген", категорична бе тя.

Делегацията на ДПС настоява за равното третиране на българските граждани, като посочва, че продължаващият граничен контрол има негативни последици както по отношение на живота на европейските граждани, така и по отношение на икономическия напредък, транспортните операции, вносa и износа към и от двете държави.