Фирмата, избрана за разработката на сайта на българското председателство на Съвета на ЕС е "Информационно обслужване" АД . Тя беше единственият кандидат за обществената поръчка, дори след като удължиха срока за кандидатстване.

Предложението на фирмата отговаря на условията и е на обща стойност 69 900 лв. без ДДС, което не надхвърля определения финансов ресурс от 70 000 лева без ДДС.

Нова процедура за сайта на Българското председателство

Нова процедура за сайта на Българското председателство

Крайният срок за подаване на офертите е 14 септември 2017 година

"Информационно обслужване" АД е посочил като срок за изпълнение на проекта 20 календарни дни от подписване на договора. Фирмата е предоставила и методология за изпълнение на поръчката, която отговаря на изискванията на възложителя.

Преди подновяването на кандидатстването през септември, кандидатствалите до тогава три фирми не покриваха условията за обществена поръчка с предмет "Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение за нуждите на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018; предоставяне на хостинг и стрийминг".

Припомняме, че процедурата за разработване на страницата на първото Българско председателство беше подновена в началото на септември с променени условия.

Сайтът на Председателството ни струва 70 хил. лв

Сайтът на Председателството ни струва 70 хил. лв

Порталът ще е единствен официален източник на информация

"Информационно обслужване" АД ще изгради сайта на Българското председателство по образец и насоки на Генералния секретариат на Съвета на ЕС. Страницата ще е на четири езика, съобразена с нуждите на хората с увреждания, ще предоставя информация, снимки и видеа от събитията по време на председателството.

Порталът ще дава възможност да се гледат пряко или на запис откритите дебати чрез лайвстрийминг, ще осъществява връзката с акредитационната система, през която ще се регистрират журналистите, желаещи да посетят събитията от календара на председателството.