Министерството на икономиката предоставя средства за изграждането на реверсивната връзка между довеждаща система "Бели Искър" и "Искър". С Решението се възлагат на "Български ВиК холдинг" ЕАД дейностите, свързани с ремонта или реконструкцията на язовир "Огняново".

Ще бъде изградена пречиствателна станция за питейни води и нов магистрален водопровод до Пречиствателна станция за питейни води "Панчарево". Съоръжението ще бъде свързано към водоснабдителната система на Столична община (Чепински ринг).

"Български ВиК холдинг" ЕАД, съобразно решението на МС следва да възложи и изготвяне на работен проект за ремонт или реконструкцията на язовир "Бели Искър", както и да процедира възлагането на изпълнението на заложените в проектната документация дейности за посочения обект.

Част от Перник отново е без вода

Част от Перник отново е без вода

От ВиК съобщават, че проблеми с водата има и в Рударци и Горно Драгичево

Актът на Министерския съвет е във връзка с необходимостта от намиране на трайно решение за преодоляване на възникналата в град Перник криза, за което правителството и Столична община предприеха редица действия за осигуряване на водоснабдяването на град Перник.

От миналата година област Перник е в криза, след като бедствено положение бе обявено на 21 декември, след като воден режим бе обявен в цяла Пернишка област на 18 ноември.

Решението за изграждането на водопровода, за да се вземе вода от "Белмекен" и да се доведе до Перник, беше взето от Министерския съвет като единственото възможно, което да подпомогне Перник и кризата с обема на язовир "Студена". То беше прието и с гласуване от Столичния общински съвет, с което се даде разрешение за включване към ВиК мрежата на София.