Във връзка с напредването на дебатите за влизане на България в механизма за обменните курсове (ERM II) КНСБ изрази пълна подкрепа за ERM II.

Макар и с известно закъснение, предстои страната ни да влезе в т.нар. "чакалня", която ще я доближи с една стъпка по-напред към дългосрочната цел - присъединяването към Еврозоната.

От КНСБ подчертават, че през последните дни са свидетели на поредните спекулации и насаждане на негативизъм и апокалиптични очаквания сред обществото относно членството в ERM II, затова и подчертават необходимостта от достоверно и подробно информиране на обществеността за поетите ангажименти и необходимите действия, за да бъде постигнато то чрез изпълнение на определени критерии.

Осигурява ли сделката ББР-ПИБ влизането на България в ERM II?

Осигурява ли сделката ББР-ПИБ влизането на България в ERM II?

Отговорът "Когато сме готови" на финансовия министър за срокове за влизане в ERM II и в Банковия съюз на ЕС, е прозвучал доста озадачаващо на Петър Илиев

КНСБ възразява срещу опитите за манипулиране чрез прехвърляне на дебата в друга сфера, която няма нищо общо със значимата национална цел за пълноправно членство в Икономическия и паричен съюз на ЕС.

Според тях участието на държавата в повишаването на капитала, на която и да е частна банка, е правилно в контекста на необходимостта да се изпълнят критериите за приемане на еврото и по-конкретно поет ангажимент към Европейската централна банка. Подобна инвестиция с публични средства изисква пълна прозрачност и гарантирана ефективност в средносрочен план.

От КНСБ изразяват отново готовност да бъдат включени в преговорния процес по присъединяването на страната ни, както към ERM II, така и към Еврозоната, за да може бързо и достоверно да достига информацията до всички граждани, които представляват. "По този начин е възможно заедно да подобрим информационната среда и експертизата", посочват още от синдиката.