Основната система, прилагана след 1997г. по пътната мрежа в България е т.н. СПО 97. При нея водещата шина е с габаритна дължина 4,30м, а съседните шини се съединяват посредством 8 болта М16. В различни случаи монтажите са чрез бетониране или набиване на стълбчето. По този стандарт са изпълнени и ограничителните системи на участъка от п.в. Драгичево до п.в. Долна Диканя.

През 2004 година, когато проектът е приет, избран е изпълнител и строителството вече е започнало, се издава актуализиран документ, регламентиращ приложението на ограничителни системи за пътища, а именно: Технически правила за приложение на стоманените предпазни огради и парапети за автомобили - АПИ. В тези технически правила за пръв път в България се показват модерните "тривълнови" водещи шини за ограничителни системи. Показани са преходни елементи и много детайли, съобразени с последните тенденции в Европа.

Неправилно подменена мантинела - сред причините за трагедията на АМ "Струма"

Неправилно подменена мантинела - сред причините за трагедията на АМ "Струма"

Вероятно в участъка е имало предишна катастрофа

През 2010г., практически незабавно след въвеждането на стандарта EN1317:2010 и неговото хармонизиране, чрез БДС EN 1317:2010, са издадени действащите в момента "Технически правила за приложение на стоманените предпазни огради по републиканските пътища" - АПИ.

След трагичната катастрофа при км 31 на автомагистрала "Струма", беше извършен оглед на място, при който се констатираха някои несъответствия с изискванията. Използваните скрепителни материали не са горещо поцинковани, каквото е изискването на норматива от 2004г. В същото време нормативът от 1997 година допуска използването им. При някои от съединенията между съседни водещи шини, липсват скрепителни елементи.

Снимка 556362

Източник: ЕЦТП

Някои от централните болтове, вероятно в резултат от температурни дилатации на системите, са компрометирани. При стандартът от 1997г. не са предвидени уплътнителни планки, които при системите, отвговарящи на БДС EN1317 са задължителни.

Приложената ограничителна система, наподобява системите, регламентирани в EN 1317, като такива с нормална "N" степен на задържане. Това означава, че ако лек автомобил с тегло до 1500кг напусне платното за движение и се удари в ограничителната система, то тя ще го задържи. Основното различие между СПО 97 и например N2W5 системите е, че на модерната, отговаряща на новият стандарт стоманена предпазна ограда е изследвано поведението при удар, докато при старата СПО 97, такова изследване не е провеждано.

Снимка 556361

Източник: ЕЦТП

Ограничителните системи в участъка от п.в. Драгичево до п.в. Долна Диканя по същество са изпълнени, съгласно действащите към датата на проектиране и изграждане нормативи. Към настоящият момент, обаче, те са технически и физически остарели.

За съжаление трагичният инцидент, при който 45 души загинаха, доказва това. Необходимо е да бъде изготвен план за провеждането на ограничителните системи за пътища първо на автомагистралните участъци, а след това на пътищата от по-нисък клас в съответствие с БДС EN 1317:2010.