Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отмени разрешителното за изграждане на изключително спорната водноелектрическа централа "Енерджи -Говедарци" в подножието на Рила, съобщиха от правозащитната организация WWF България.

Според тях проектът би бил пагубен за природата в района и срещу него жалби подадоха местни хора, Риболовен клуб "Балканка" и WWF България.

Централата попада в зоната от европейската екологична мрежа Натура 2000 "Рила-Буфер", която беше предложена от учени и природозащитници преди повече от 10 години и за която настоява и Европейската комисия.

Тя вече изпрати България на Съда на Европейския съюз заради упоритото забавяне на българското правителство с "Рила-Буфер". ВЕЦ-ът е предвиден на реките Черни Искър, Мальовишка и Горна Прека, които са обитавани от един от най-редките видове риби - главочът, който е опазван в рамките на европейската мрежа Натура 2000.

Разминавания в координатите, посочени в разрешителното, правеха твърде вероятно засягането, както на Национален парк "Рила", така и на питейни водоизточници на селата в Самоковско и на квартали на София.

Димитър Куманов от риболовен клуб "Балканка" изрази задоволство от решението на министерството. Той благодари както на настоящия министър на околната среда и водите Ирина Костова, така и на предишния екип в министерството.

Куманов посочи, че сега на ход е Басейнова дирекция-Плевен и изказа надежда, че тя ще вземе правилното решение и ще откаже да издаде ново разрешително, което отново би било незаконосъобразно.

Експертът добави, че за съжаление подобни нарушения се откриват в разрешителните не само на бъдещи, но и на вече действащи ВЕЦ-ове. Според него не е имало случай, организацията му да извърши проверка и да не открие нередности.

Риболовните клубове и неправителствените организации обаче нямат капацитета да проверяват всички разрешителни и затова е важно Министерството на околната среда и водите да започне да върши тази работа, без непременно да очаква да бъде сезирано, посочи още Куманов.

Въпреки отмененото разрешително по Закона за водите, централата продължава да има действащо разрешително за строеж. Така че е твърде вероятно да има нови опити за нейното построяване.

Възложител на проекта е "Агроинженеринг - 90" ЕООД", собственост на Васил Златев, бивш дългогодишен градоначалник на Правец