Последните пет години състоянието на безопасността на движението непрекъснато се влошава. Това каза по време на пресконференция Димитър Ганев, председател на Обществения съвет по безопасност на движението.

Той представи Бяла книга за състоянието на безопасността на движението по пътищата, в която се правят анализи и се посочват основните проблеми за безопасността на движението у нас.

Ганев посочи, че методично се насажда мнението, че водачите са единствените виновници за това състояние на безопасността на движение по пътищата и констатира, че се игнорират състоянието на пътищата и пътната маркировка.

Ганев констатира, че едва последният случай с жената, загинала в тунела "Ечемишка", е успял да преобърне тенденциите.

Сметка от 15 674 лв. стряска пияните шофьори

Сметка от 15 674 лв. стряска пияните шофьори

Тя отразява разходите, болничния престой, съдебните разноски и други

Той сподели, че имат чувството, че се прикриват данните и оценките за състоянието на безопасността на движението.

Така според статистиката произшествията се увеличават, като през 2011 г. те са били 6 639. Отчита се трайно нарастване през годините до 7 404 през 2016 г.

Страната ни изостава и от насоките на Европейската комисия, според които до 2020 г. броят на загиналите не трябва да е повече от 388 души.

Статистиката сочи, че през 2010 г. загиналите са 776. Докато през 2016 г. се отчитат 708 загинали, но данните на МВР не отчитат загиналите впоследствие през декември.

Така и по отношение на ранените техният брой през 2010 г. е бил 8080, докато целите заложени от ЕК са 6 363 през 2020. През изминалата 2016 г. броят на ранените нараства до 9 374.

Ганев подчерта, че в отчета за тези пет години на МВР и институциите по отношение на пътната безопасност се забелязва опит за манипулиране на общественото мнение, заблуждаване и представяне за безопасността на движението в розова картина.

България се нарежда на последно място по брой загинали на един милион души по данни на ЕС. Така в Норвегия на един милион души загиналите при пътнотранспортни произшествия са 23, в Швеция - 27, във Великобритания - 29 , Швейцария -31, Хърватия - 82, Латвия - 95, Румъния - 95, България - 98.

Бялата книга за безопасността на движението съдържа анализ на нормативната рамка. Така според този анализ се констатира, че отговорността за спазването на основния закон за движението по пътищата е разпределена между 10 министри, областни управители и кметове на общините.

Според Ганев звеното, което следва да отговаря, е Комисията по безопасността на движението, която за периода от 2010 г. досега не можело да се каже, че е свършила някаква работа. За годините от създаването на комисията до сега тя била внесла едва два доклада с анализи и предложения за безопасността на движението към Министерски съвет.

В Бялата книга се констатира хаос в нормативната уредба. Липсвал дори правилник за прилагане на действащия закон за движение по пътищата, а правилникът към който се препращало, бил този на отменения закон от 2002 г.

Липсвала и наредба на образователното министерство за превенцията на катастрофи с деца. Въпросната наредба липсвала вече 10 години.

Относно пътната мрежа на България се оказва, че според външна оценка не е на българска организация, проведена през 2012 -2014 г. две трети от пътищата са опасни за мотоциклетистите.

Тревожна е и възрастта на автомобилния парк, според която до 5 години са 3,9% от превозните средства у нас, а основната част са на възраст над 10 години.

Друг момент са прегледите, извършвани в пунктовете за КАТ и тези на Министерство на транспорта. Така пунктовете на КАТ преглеждат по остаряла методика, без да се отчитат изискванията на ЕС за периодичните прегледи, заложени в директива.

Така в КАТ спирачната система се проверява с пет позиции, а в пунктовете на транспортното министерство се проверявали 31 позиции на спирачките.

По този начин, минавайки първа регистрация през КАТ изобщо не било сигурно, че автомобилът е технически изправен. В сравнение с 2010 г. двойно са се увеличили старите автомобили и 70,5% от автомобилите у нас са над 16 години.