Общинските приходи са намалели с над 40% само за периода март - април 2020 г. Това показва проучване сред общините, проведено от НСОРБ, за степента на отражение на кризата с коронавируса върху общинските бюджети.

Установено е, че постъпленията от собствени приходи на общините за периода 1 март - 31 април намаляват спрямо същия период на предходната година с 41%, като при данъчните приходи този срив е с 45%. Това намаление на постъпленията е почти наполовина спрямо отчетените собствени приходи за същия период на 2019 г., като най-засегнати са големите общини - областни центрове, при които този спад е средно с 44-46%.

С натрупване от началото на годината към определена дата процентът на намаление на постъпленията от собствени приходи на общините в края на април е 24% спад.

Загубите на собствени приходи за периода март-април 2020 г. спрямо същия период на предходната година надхвърлят 159 млн. лв. Прогнозираното свиване на планираните годишни постъпления е с 11%. Очаква се, че към края на май т.г. тези загуби ще надхвърлят 200 млн. лв.

Общините успяват да ограничат разходите си към края на април спрямо същия период на 2019 г. едва с 44 млн. лв. Не се очаква съкращаване на разходите за местни дейности и намаляване обема на дофинансиране към май не се очаква, а напротив - прогнозите са за ръст на разходите с над 242 млн. лв. спрямо същия период на 2019 г., посочват от НСОРБ.

Горанов: Общините приключват кризата с излишъци, не им трябва помощ от държавата

Горанов: Общините приключват кризата с излишъци, не им трябва помощ от държавата

Той очаква липсите в бюджетите да се компенсират през юни с плащането на данъците

По техни данни общините разходват около 0.4% от постъпленията от собствени приходи за изпълнението на противоепидемични мерки. Разходите за тези непланирани дейности за март и април надхвърлят 6 млн. лв., а към края на юни се очаква да достигнат 18 млн. лв.

Данните показват тенденция на формиране на траен дефицит по общинските бюджети заради извънредното положение, който към края на май се очаква да надхвърли 77 млн. лв.

От НСОРБ са песимисти, че има вероятност за преодоляването на този дефицит до края на годината. Според тях очакванията, че значителна част от задълженията за местните данъци ще бъдат събрани до края на юни също са прекалено оптимистични.

Община Ловеч тегли 2 млн. лева кредит, покрива загуби заради кризата

Община Ловеч тегли 2 млн. лева кредит, покрива загуби заради кризата

След мерките за облекчаване на бизнеса

Те са категорични, че са необходими и допълнителни мерки за подкрепа на общините.

Прилагането на процентно съкращаване на разходи в бюджетната сфера би предизвикало масови съкращения на работещите в най-засегнатите от кризата общински предприятия и дейности и би довело до значително натоварване на държавния бюджет с обезщетения за безработица, предупреждават от Сдружението. По техни данни заети в местни дейности и общински предприятия са над 36 000 души, чиито заплати и осигуровки се финансират от собствените приходи на общините.

Припомняме, преди дни финансовият министър Владислав Горанов заяви, че повечето общини приключват периода на кризата с излишъци в бюджетите си, затова не се нуждаят от държавно подпомагане.

Съкращават служители на община Кюстендил заради кризата

Съкращават служители на община Кюстендил заради кризата

В бюджета нямало пари за заплати