Правителството прие решение за ограничаване вноса на отпадъци с код 19 12 12. Отпадъци с този код са неопасни. В повечето случаи са получени при механично третиране на смесени битови отпадъци.

Въвеждането/вносът ще се разрешава по изключение само в случаите, в които количествата генерирани в страната отпадъци не са достатъчни за капацитета на инсталациите с издадени комплексни разрешителни за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията. За въвеждането на ограничаването, ще се осигурява адекватна периодична информация и ще се изготвят доклади.

МС забранява вноса на отпадъци, които не се превръщат в суровина

МС забранява вноса на отпадъци, които не се превръщат в суровина

ЕК ще съди страната ни заради 43 общински депа, които не са закрити