От международната Алцхаймер организация искат заболяването да се признае за увреждане. Според тях са необходими драстични подобрения в изградената среда за живеещите с деменция. По повод днешният ден, а именно, 21 септември - Международният ден, посветен на борбата с болестта на Алцхаймер.

Международната Алцхаймер организация призовава деменцията да бъде по-ясно призната от правителствата като увреждане в световен мащаб, включително като част от националните планове за справяне с предизвикателствата около деменцията, за да се гарантира, че терапевтичните ползи от добре изработените политики за деменцията се усещат от хората живеещи в домовете си, в заведенията за грижи и в дневните центрове, в болниците и обществените сгради и пространства.

По данни близо 152 милиона души по света се очаква да бъдат засегнати от деменция до 2025 г. и болестта е петата водеща причина за смъртност по света, като все още редица страни сериозно изостават с изграждането на достъпна среда за хората, живеещи с деменция. Българите, които страдат от някакъв вид деменция, са около 100 хиляди, като около 50% и повече са с болестта на Алцхаймер. Като се добавят и близките им, които се грижат за тях, поне два пъти повече са засегнатите, а местата за настаняване и персоналът в домовете за дементно болните са недостатъчни, по мнение на специалистите, съобщават от организацията.

БЛС искат пункт за набиране на проби за COVID-19 извън болниците

БЛС искат пункт за набиране на проби за COVID-19 извън болниците

Брънзалов подчерта, че тяхната работа не е да лекуват само коронавирус

Ако деменцията бъде призната за увреждане, ще се гарантира, че ще бъдат изработвани политики, подобно на тези през последните 30 години, предназначени за подобряване на живота на хората с физически увреждания, като наличие на достъпни асансьори, рампи, сигурни места за пресичане и други улеснения, налични по целия свят.

Изпълнителният директор на Международната Алцхаймер организация Паола Барбарино коментира, че първата цел в плана на СЗО е 75% от държавите членки да са разработили или актуализирали националните политики, стратегии, планове или рамки за справяне с деменцията до 2025 г.. Понастоящем само 30 държави членки от 146 са постигнали тази цел. Анализът на тези планове, достъпни чрез уебсайта на Международната Алцхаймер организация, показва, че само около 25 процента от тях в момента включват проектиране на улеснения за хора с деменция, заяви още тя.