Българският пчелен прашец и пчелното млечице могат да получат защита по схемите за качество на ЕС. Те могат да кандидатстват за закрила като Защитено наименование за произход или Защитено географско указание, потвърди Фил Хоган, комисар по Земеделието и развитието на селските райони в Европейската комисия в отговор на въпроси на българския евродепутат Момчил Неков.

Очаква се първият български пчелен продукт, който ще получи защита по европейските схеми за качество, да е Странджанският манов мед. Той ще бъде и първият роден продукт със Защитено наименование на произход, което е най-силно ниво на защита в Европа.

"Пастърма говежда" вече е запазена марка на България

"Пастърма говежда" вече е запазена марка на България

ЕК вписа българската "Пастърма говежда" в регистъра с традиционните храни

Медът от Еленския Балкан и този от Западна Стара планина също имат реални шансове за признание по тези схеми. Проучва се въпросът за защитата на пчелния ни восък.

"Това е шанс за българското селско стопанство и в частност пчеларството, тъй като този сектор е чувствителен. Българските пчелари изпитват сериозни притеснения от конкуренция, която често е нелоялна. Защитата по европейските схеми за качество ще даде стимул на производството и търговията, но най-вече видимост", заяви Неков.