До края на годината 100% от земеделските и горски територии в страната ще бъдат покрити с цифрови кадастрални карти. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев по време на конференция по случай Световния ГИС ден.

Той посочи, че до момента кадастрални карти и регистри на урбанизираните територии имат всички областни градове, общинските центрове, населените места по Черноморието, както и всички национални курорти. Обявени са и обществени поръчки за изработване на кадастрална карта на още над 256 по-малки населени места.

По думи на Йовев целта е да се осигурят подробни данни в областта на градоустройството, строителството и развитието на инфраструктурата.

Покриват 96% от територията на страната с кадастрална карта до края на 2019 г.

Покриват 96% от територията на страната с кадастрална карта до края на 2019 г.

Изграден е кадастър за всички областни центрове

Като приоритет в работата на регионалното министерство той изтъкна предоставянето на административни услуги на хората чрез Кадастрално-административната информационна система по всяко време и място и чрез различни устройства.

Йовев посочи, че се работи по изграждането на многофункционален кадастър, който ще стимулира инвестиционните и бизнес процеси у нас. Предвижда се и изграждането на мрежа от разпределени виртуални Центрове за възстановяване след авария (Disaster Recovery), които ще съхраняват данни, позволяващи бързото възстановяване на работата на засегнати информационни системи.

Световният ГИС ден у нас беше официално открит от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Той подчерта ключовата роля на Географските информационни системи за развитието на различни сектори на икономиката. По негови думи те са инструмент за взимане на информирани, отговорни и важни политически решения на държавно и местно ниво.

Желязков напомни и че тази година Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е завършило голям ГИС проект "Единна информационна точка", където са събрани голям брой данни за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура на страната.

62% от територията на България вече е покрита с кадастрална карта

62% от територията на България вече е покрита с кадастрална карта

До 2019 г. достигаме 96% покритие, обещава властта