Половината от българите не са информирани относно износа на страната и посочват маслодайната роза и млечните продукти за едни от най-търгуваните продукти. Електротехническата индустрия и машиностроенето формират по-голямата част от българския износ.

Това стана ясно от социологическо проучване на "Тренд", което беше представено от Димитър Ганев в рамките на форума "Да извадим успеха от анонимност".

52% са на мнение, че българският износ като продукция е качествен, докато едва 12% са на обратното мнение. 36% не знаят или не могат да преценят, което пък показва слаба информираност.

Васил Велев: Човек боледува веднъж годишно

Васил Велев: Човек боледува веднъж годишно

Само недобросъвестните работници са наказани с неплащане първия ден от болничните

39% от българите са на мнение, че е възможно у нас да се прави успешен бизнес, докато 34% не са съгласни с това.

На въпроса в каква посока се развива българската икономика 31% от анкетираните казват, че се развива в позитивна, а 49% - в негативна.

74% смятат, че в електронните медии преобладават негативните новини.

63% от попитаните искат да научават за българските предприемачи.

Тома Биков: До 100% справедливост с болничните не може да се стигне

Тома Биков: До 100% справедливост с болничните не може да се стигне

Според него добрата новина от дебата за болничните е, че все пак е започнало да се говори за огромните измами с тях

"Икономиката на България е излязла от 19 век", смята главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов. По думите му износът на България в периода 2008 - 2018 г. е претърпял значителни промени. За 10 години ръстът на износ на електрически съоръжения се покачва повече от три пъти, търгуването с машини - два пъти, а износът на автомобилната индустрия - с рекордните шест пъти. За сравнение, през 2001 г. основният износ е бил облекла, плетива и метали.

"У нас нищо не се произвежда. В България няма индустрия." Това е нещото, което най-често четем в социалните мрежи и слушаме по улиците", коментира от своя страна Васил Велев, председател на АИКБ.

"Всъщност, малко от българите знаят, че България е далеч от над средноевропейското равнище по дял на индустрията в брутната добавена стойност. Малко хора знаят, че първите пет пера в българския износ са машиностроенето и автомобилостроенето и електротехниката и електрониката - все сектори с висока и средна добавена стойност", отбеляза Велев.

Тома Биков призова медиите да информират хората, че и в България могат да станат успешни

Тома Биков призова медиите да информират хората, че и в България могат да станат успешни

Дискусията е част от кампанията "Да успеем в България!"

Събитието беше организирано от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската стопанска камара (БСК). Форумът е част от кампанията "Да успеем в България!", чиято цел е постигането на по-широка публичност на успехите на българските предприятия и предприемачи.