Управителният съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" изрази своето недоволство, относно Закон за държавния бюджет за 2021 година. Министерството на вътрешните работи е орган на изпълнителната власт, чиято мисия е насочена към осигуряване защита на правата и свободите на гражданите.

Видимо от проекта, дейността на служителите от ведомството, които над осем месеца участваха в овладяване на пандемията и намаляване на последствията от COVID-19, ще остане недооцененапосочват в позицията си те. Предвижда се увеличение на основните месечни възнаграждения с едва 10% от 01.01.2021 г.

Тристранният съвет обсъжда увеличаване на заплатите на държавните служители
Обновена

Тристранният съвет обсъжда увеличаване на заплатите на държавните служители

От КНСБ настояват да се увеличат заплатите на служителите в Български пощи

В същото време за работещите в различни администрации и административни структури, включени в социално-икономическия пакет на правителството за овладяване на пандемията и намаляване на последствията от нея, възнагражденията от 01.08. 2020 г. бяха увеличени с до 30%.

Крайно неприемливо за нас е и през предстоящата 2021 г. средствата за издръжка и капиталови разходи на ведомството да бъдат далеч под прага на потребностите. Това води след себе си до невъзможност за качествено изпълнение в пълен обем на дейностите, възложени му със Закона за МВР, Закона за защита при бедствия и редица други закони, заявяват още те.

За поредна година благодарение на "адекватната" финансова политика от страна на правителството, МВР, в частност неговите структури, ще бъде принудено да търси спонсорство под формата на дарения от общини и държавни структури.

Чувствайки се крайно огорчени от случващото се, Управителният съвет на Национален синдикат на пожарникарите и спасителите "Огнеборец" настоява за започване на преговори с правителството за увеличаване на проекта на бюджет за МВР за 2021 г. В противен случай ще изразим правото си на недоволство чрез протестни действия.