От началото на годината до 20 май от дома в село Могилино са изведени 16 деца и младежи, за които е осигурена по-добра грижа в защитени жилища и центрове за деца с увреждания.

Това съобщиха от пресцентъра на министерство на труда и социалната политика.

За три от децата е установена връзка с биологичните им родители.

Капацитетът на дома е намален от 100 на 60 места.

Числеността на персонала е 50 души, който се грижи за 20 деца и 29 млади хора, навършили пълнолетие, сочат данните от изпълнението на плана за закриване на дома за деца с умствена изостаналост в село Могилино.

Припомняме, правителството разработи план за действие за закриването на дома.
Той ще бъде изпълнен в партньорство с УНИЦЕФ и алианс от неправителствени организации.

Изготвени са медицински и социални оценки за всички деца и младежи от специализиран екип.

Той е в състав детски психиатър, детски клиничен психолог, логопед, детски психиатрични сестри, педиатри и социални работници, и са дадени насоки за индивидуална работа с всяко дете и младеж, допълват от МТСП.

В дома работи и екип от кинезитерапевти, рехабилитатор, социални работници, психолог, медицинска сестра и координатори.

Изпълняват се предписанията и насоките за промяна на храненето на децата, изготвени от детски лекар, се посочва още в съобщението на министерството.

Спазват се рецептурниците и изискванията за количеството и качеството на храната, въведено е четири и петкратно хранене.

На 30 май предстои среща на всички партньори в село Могилино.