В края на годината цените на всички ВиК дружества ще бъдат изменени в съответствие с резултатите, които са постигнати. Това заяви пред БНР Ивайло Касчиев, началник на отдел "Водоснабдяване" в КЕВР.

Думите му са по повод резултатите от извършената проверка на водните дружества, която прокуратурата разпореди през февруари заради лошото състояние на ВиК мрежата у нас. От нея стана ясно, че ВиК дружествата не са изпълнили петгодишните си бизнес планове, на чиято основа са определени цените на услугите. Те са представили отчети за извършената дейност за 2019 г.

Касчиев посочи, че в момента има ВиК дружества, които предоставят услуги, но нямат одобрени бизнес планове. Дружествата, които предоставят ВиК услуги без одобрени бизнес планове, обаче били извън контрола на КЕВР.

КЕВР: ВиК-та масово не покриват изискванията за качество на водата

КЕВР: ВиК-та масово не покриват изискванията за качество на водата

След извънредната проверка по искане на прокуратурата

Относно операторите с одобрени бизнес планове експертът обясни, че през тази година от КЕВР ще извършат регулаторен преглед както по отношение на изпълнението на инвестиционните програми, така и по отношение на постигнатите нива на показателите за ефективност. Въз основа на това цените ще бъдат изменени.

Новият ВиК холдинг иска с европари да подобри водоподаването в страната

Новият ВиК холдинг иска с европари да подобри водоподаването в страната

Според доклад на Световна банка в региона се задава суша

Един от показателите, който участва във формулата за промяната на цените, е този за налягане във ВиК мрежата. Касчиев обясни, че от доклада към Прокуратурата е станало ясно, че именно този показател е с най-високо ниво на неизпълнение от страна на дружествата, т.е. за тези дружества, които не са си постигнали тези цели по този показател, това ще рефлектира в техните цени.

Близо 500 млн. куб. м са загубите на вода у нас през 2018 г.

Близо 500 млн. куб. м са загубите на вода у нас през 2018 г.

Това е повече от половината от подадената вода