В най-кратки срокове да бъдат осигурени алтернативни водоизточници за питейно-битови нужди в област Търговище, където редица населените места от десетилетия са на воден режим. Това е разпоредил министърът на околната среда Емил Димитров на институциите, които отговарят за управлението на водите, съобщи БНР.

Вече е изградено съоръжение за промишлено водоснабдяване, чрез което се осигурява дейността на заводите към стъкларския холдинг, като по този начин се освобождава голям воден ресурс от язовир "Тича", който да се използва за задоволяване питейно-битовите нужди на гражданите на общините Търговище, Шумен и Велики Преслав, както и за напояване на земеделските култури.

Предстои да се изградят собствени водоизточници на територията на община Антоново, а язовир "Ястребино" да се ползва единствено за напояване.

Темата с язовирите бе поставена на пред план тези дни, особено след като Ревизово съобщи, че се очаква водна криза в Бургас.

Вчера ексминистърът заяви, че морският град няма да преживее ужаса на Перник.

Над 600 000 лева за нов водопровод за язовир "Кърджали"

Над 600 000 лева за нов водопровод за язовир "Кърджали"

Според местните хотелиери, новият водопровод ще подпомогне общината

Припомняме, че Перник беше на воден режим близо 7 месеца, след като нивото на язовир "Студена" стигна до критичен минимум.

Режимът беше въведен ноември миналата година и беше съпроводен с граждански протести, арест на бившия екоминистър Нено Димов и изграждане на нов тръбопровод от Мало Бучино до Перник, който докара софийска вода до града.

Решението за изграждането на водопровода, за да се вземе вода от "Белмекен" и да се доведе до Перник, беше взето от Министерския съвет като единственото възможно, което да подпомогне Перник и кризата с обема на язовир "Студена". То беше прието и с гласуване от Столичния общински съвет, с което се даде разрешение за включване към ВиК мрежата на София.