Във връзка с проблема с нерегламентираните сметища, МОСВ предоставя обобщена информация за осъществения през 2020 г. контрол от 15-те РИОСВ на кметове на общини по изпълнение на задълженията им, произтичащи от Закона за управление на отпадъците.

Припомняме, вчера пластмасови бутилки заляха входа на МОСВ. Повод за акцията бе плаващия боклук в река Искър.

По-късно от МОСВ отговориха, че е възложено на контролните органи на министерството - РИОСВ да осъществят цялостна проверка на всички населени места.

МОСВ се впечатли и изпрати еколозите и пластмасовата им вълна пред общинските власти

МОСВ се впечатли и изпрати еколозите и пластмасовата им вълна пред общинските власти

Обърнато е внимание и на наличието на осигурени средства

В тази връзка от инспекциите са организирани и извършени проверки на място по изпълнение на дадените предписания на територията на всички общини, като са извършени над 700 проверки в над 1800 населени места.

За констатирани замърсявания с отпадъци, на 75 кмета са издадени наказателни постановления (НП) на обща стойност 243 300 лв., като на някои от тях са издадени по повече от едно: Средец - 3 НП, Сопот - 5 НП, Асеновград - 3 НП, Исперих - 2 НП, Цар Калоян - 2 НП, Силистра - 2 НП, Тутракан - 2 НП, Дупница - 3 НП, Бобошево - 2 НП.