От външно министерство разпространиха имената на оцелелите българи при трагедията в Охридското езеро:

1. Симеон Руменов Радиев, 25 г.

 

2. Мария Николова Николова, 34 г.

3. Алекси Ценов Крайчев, 52 г.

4. Цонка Миньова Чолакова- Ланкова 51 г.

5. Костадинова Актрова Тодорова 67 г.

6. Мария Петрова Павлова 56 г.

7. Тотка Георгиева Иванова 41 г.

8. Мино Стефанов Минов 63 г.

9. Митра Желязкова Томчева 65 г.

10. Никола Божинов Томчев 64 г.

11. Стоянка Димитрова Дончева 65 г.

12. Анета Иванова Тодорова 36 г.

13. Иванка Петрова Вълева 47 г.

14. Десислава Димитрова Толинова 39 г.

15. Маргарита Стефанова Малинова 45 г.

16. Пенка Иванова Цонкова 42 г.

17. Цветанка Димитрова Мартинова 31 г.

18. Венета Янева Стаменова 57 г.

19. Райна Николова Нинова 54 г.

20. Цветан Цанов Нинов 59 г.

21. Дона Златанова Даркова 68 г.

22. Минка Иванова Шарлопова 59 г.

23. Йорданка Григорова Димитрова 55 г.

24. Катя Иванова Тодорова 52 г.

25. Стефана Драгоева Илиева 57 г.

26. Иван Петров Сараджов 38 г.

27. Красимира Тодорова Сараджова 36 г.

28. Нина Цанова Маркова 47 г.

29. Грета Николаева Христова 22 г.

30. Стефка Николаева Костова 33 г.

31. Нонка Стоянова Станкова 48 г.

32. Теодора Пенчева Иванова 20 г.

33. Христина Лукова Иванова 20 г.

34. Христина Иванова Шаранкова 65 г.

35. Зоя Стефанова Васева 58 г.

36. Боряна Хараланова Георгиева 40 г.

37. Иван Нешков Сеизов 60 г.

38. Мариета Димова Петрова 52 г.

39. Стоянка Добрева Георгиева 43 г.

40. Теодора Христова Георгиева 16 г.