Заместник-кметът на София Дончо Барбалов поиска от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепа по два важни за Столична община въпроса.

Барбалов представи проектобюджета за 2019 г. пред АИКБ. Очакванията на Столична община са той да е с 30 млн. лв. по-голям в сравнение с този за 2018 г.

Първият въпрос е обсъждането на възможности за изграждане на паркинги на терени, собственост на общината. За целта ще се търсят публично-частни партньорства с бизнеса.

Вторият въпрос, по който ще се търси подкрепата на Асоциацията, е при новото райониране на страната София да не бъде извадена като самостоятелен район, тъй като това би довело да лишаване на града от средства по европейски програми.

Председателят на управителния съвет на АИКБ Васил Велев декларира, че Асоциацията ще подкрепи такова райониране на страната, което да не лишава София от достъп до еврофондовете, но и да не намалява интензитета на подкрепата за Югозападна България, което за съжаление е факт през настоящия програмен период. Новото райониране трябва да води.

Барбалов отбеляза, че рязък скок в бюджета за следващата година няма да има, тъй като не се предвижда никакво увеличение на данъците и таксите, с изключение на промените в данък МПС и данък сгради за курортните селища, приети от парламента.

Но от по-високия данък за старите автомобили приходите ще са толкова, колкото ще е отстъпката за новите коли с Евро 5 и Евро 6. Нарастването на собствените приходи на Столична община очакваме да е в резултат на ръста на икономиката и данъка за възмездно придобиване. Сумата, която сме заложили от данъчни приходи е с 28 млн. лв. повече, а от местните такси, в това число и строителни разрешителни очакваме увеличението да е с 6,5 млн. лв., отбеляза Дончо Барбалов.

По думите му през 2019 г. Столична община ще задели повече средства в секторите образование, здравеопазване, култура, социални дейности, отбрана и сигурност, както и транспорт и осветление.

И през следващата година, както и през 2018 г. най-много средства общината предвижда за изграждането на метрото и пускане на основната част от третия метродиаметър. Другият важен проект, за който ще бъдат заделени не малко средства е за енергийна ефективност на 26 училища и детски градини.

Представителите на АИКБ и заместник-кметът на София коментираха още теми като реформата при "Такса битови отпадъци" на принципа "замърсителят плаща", въвеждането на система за почасово таксуване на пътници в градския транспорт, възможност за привличане на инвеститори - производители на "зелен транспорт", изграждането на нови булеварди и улици и др.