Високите мартенски сметки за парно и топла вода в София се дължат на факта, че повечето от потребителите получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление за съответния имот, а само 6% от битовите клиенти в София са заявили реален месечен отчет и получават фактури за реално потребената от тях топлинна енергия.

Това показва направената от КЕВР проверка след подадените 26 жалби за получените високи сметки за март месец. В Комисията са получените и 552 запитвания за дължими суми и е отговорено по телефона на 755 въпроса за дяловото разпределение. При проверките по писмените жалби не са констатирани грешки в прилагането на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, която е приложение към Наредба №16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката.

Манолова видя нередности при високите сметки на "Топлофикация София" за март

Манолова видя нередности при високите сметки на "Топлофикация София" за март

60% увеличение на битовите сметки за топло от март 2017 г.

94% клиенти на дружеството получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление за съответния имот, съгласно Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, по която Комисията няма правомощия да се произнесе.
След отчет на средствата за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки, тези клиенти ще получат информация за реалното си потребление през отоплителния сезон 2017-2018 и действителните задължения към "Топлофикация София" ЕАД, успокояват от КЕВР. Това означава, че разликата в прогнозната и реално потребената топлинна енергия трябва да се отчете в края на отоплителния сезон.

Паралелно с това от КЕВР отчитат, че най-много жалби се подават именно срещу най-голямата топлофикация в страната с около 440 000 абонати "Топлофикация София" ЕАД - 73. Този брой отговаря на 49,6 % от общия брой на постъпилите жалби срещу дружествата.

Рекордни сметки за парно през март

Рекордни сметки за парно през март

От Топлофикация се оправдават със студа и новите цени

Срещу други топлофикационни дружества в Комисията са постъпили съответно :

  • - 27 жалби срещу "Топлофикация Перник" АД , свързани основно с аварията през м. февруари 2018 г.;
  • - по 10 жалби - срещу "Топлофикация Русе" АД и срещу "ЕВН България Топлофикация" ЕАД ;
  • - 7 жалби срещу "Веолия Енерджи Варна" ЕАД;
  • - 5 жалби срещу "Топлофикация ВТ" АД ;
  • - по 2 жалби - срещу Топлофикация Плевен" ЕАД и срещу "Топлофикация Сливен" ЕАД ;
  • - 1 жалба - срещу "Топлофикация Бургас" ЕАД

В КЕВР не са постъпили жалби и сигнали срещу предоставяните услуги на "Топлофикация Враца" ЕАД, "Топлофикация Разград" ЕАД, "Брикел" ЕАД и "АЕЦ - Козлодуй" ЕАД.

147 са общо внесените жалби и сигнали в КЕВР от клиенти на топлинна енергия през изминалия отоплителен сезон 2017-2018 г., показват резултатите от извършения обобщен анализ на регулатора.

Изминалият отоплителен сезон се оценява като по-малко проблемен в сравнение с предходния, с изключение на аварията в "Топлофикация Перник" АД, която бе причинена от възникнал пожар на площадката на ТЕЦ "Република" и което доведе до сериозно нарушаване на топлоподаването през най-студените дни.

Най-голям е броят на жалбите срещу топлофикационните дружества през февруари и март 2018 г. - съответно 30 и 35. Най-малко жалби са постъпили в началото на отоплителния сезон - за последното тримесечие на 2017 г. те са общо 48.

Най-много граждани се жалват от дяловото разпределение на топлинната енергия, което е основа за изготвяне на месечните и изравнителни сметки - техният брой е общо 46. За влошено качество на топлоснабдяването са сигнализирали 24-ма потребители, а 23-ма са поискали информация или становище.

КЕВР проверява "Топлофикация-Перник"

КЕВР проверява "Топлофикация-Перник"

С доклад енергийният регулатор обявява резултатите

Анализът на КЕВР показва тенденция към намаляване на жалбите по отношение на всички дружества, с изключение на "Топлофикация Перник" АД. Тогава Комисията извърши извънредна проверка след аварията през зимата. При нея беше установено, че дружеството е било в обективна невъзможност да подава топлинна енергия с изискуемите параметри в резултат на пожар, възникнал на 19.02.2018 г. на площадката на централата, при който са сериозно засегнати основни производствени съоръжения.