От 00:00 ч. тази нощ се променят условията за пътуване на украински граждани, пристигнали в Република България след 24 май 2022 г., съобщиха от БДЖ.

Бежанците ще могат да се възползват от безплатни документи за пътуване по железопътната мрежа в България до желана от тях дестинация еднократно, само в деня на пристигането им.

Украинските бежанци да имат право на еднократно безплатно пътуване с БДЖ, предлага правителството

Украинските бежанци да имат право на еднократно безплатно пътуване с БДЖ, предлага правителството

Предлага се итехните кучета също да имат право на еднократно безплатно пътуване

БДЖ ще осигурява безплатни пътувания чрез оферта "Help Ukraine", която е част от споразумение s Румънския държавен железопътен пътнически оператор (CFR Calatori). За лицата, притежаващи билет по офертата "Help Ukraine", БДЖ ще осигурява безплатно пътуване до гара, от където може да се направи връзка с международния влак за Румъния.

След писмена заявка от съответните кризисни центрове или други оторизирани органи ще се издават безплатни билети при необходимост от пътуване на украински бежанци в България. Нужно е и представянето на документ, доказващ гражданство или пребиваване в Украйна.

Издадените билети преди влизането в сила на новите условия са валидни до приключване на пътуването.