Мъртви лешояди са немерени в района на селата Гара Бов и с. Бов, като вероятната причина за смъртта на птиците е разпръсната отрова, съобщиха от екологичната организация "Зелени Балкани".

Природозащитниците подчертават, че разпръсването на отрови в дивата природа застрашава не само защитените животински видове, но и хората. От организацията напомнят, че това е престъпление по Наказателния кодекс.

Над 70 белоглави лешоядчета се излюпиха в Източните Родопи

Над 70 белоглави лешоядчета се излюпиха в Източните Родопи

Запазва се положителната тенденция за ръст в популацията на вида

"На 16. 09. 2019 г. първоначално от предавателите, с които следим два от белоглавите лешояди от колонията в природния парк "Врачански Балкан", но по-късно и от свидетелства на очевидци стана ясно, че има умрели лешояди в района на селата Гара Бов и с. Бов., като една от птиците е паднала до с. Церово." - уточняват от "Зелени Балкани".

При посещение на мястото, където се предполага, че са се хранили птиците според данни от GPS предавателите, екип на организацията е открил труп на теле, изяден от животни и птици, а в близост до него умрял скален орел.

Подсилват популацията на световно застрашения египетски лешояд у нас

Подсилват популацията на световно застрашения египетски лешояд у нас

Това е пилотен за България опит за пускане в дивата природа на египетски лешояди

Намерените мъртви птици са видове, защитени по приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие и са обозначени със звездичка, което дава основание да се образува наказателно производство.

Утре сутринта полицията ще направи оглед, в който ще участва и куче на Българското дружество за защита на птиците, което е специално обучено за откриване на отрови. Очаква се, освен скалния орел, да бъдат намерени и двата лешояда, чиито предаватели показват, че птиците вече са мъртви.

На свобода са пуснати 15 лешояди в Сливен

На свобода са пуснати 15 лешояди в Сливен

Птиците са пристигнали у нас между 2012 и 2014-та година от специални центрове за рехабилитация

При последния случай на разпръсната отрова в Кресна беше унищожена цялата колония на белоглави лешояди, за чието възстановяване природозащитните организации работиха повече от 15 години.

Центърът на "Зелени Балкани" в Стара Загора изпълнява дейности по възстановяването на популациите на белоглавия и черния лешояд във Врачанския Балкан и Искърския пролом, съвместно с Дружеството за защита на хищните птици и Фонда за дивата флора и фауна. Дейностите са координирани и с дирекцията на природния парк "Врачански Балкан".