Електронно заявяваме 7 услуги за изборите на 14 ноември.

Това може да бъде направено на Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление" - egov.bg.

Въпросните услуги са предоставяни от общински администрации. Те са публикувани в раздел "Граждански права и правен ред", секция "Достъпност, публичност и прозрачност", на електронен адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/elections2021

Седемте онлайн услуги са:

- Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите 2 в 1 на 14 ноември - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910001

- Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия -https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910002

- Подаване на заявление за вписване в избирателния списък  - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910003

- Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910004

- Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК  - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910005

- Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място  - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910006

- Подаване на Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910008