Министерският съвет измени и допълни Тарифата за таксите, които се събират за производствата по Закона за обществените поръчки (ЗОП) пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).

Целта на промените е тарифата да бъде приведена в съответствие с промените в ЗОП и в Административно процесуалния кодекс (АПК). 

Размерът на таксите за касационно обжалване пред ВАС се приравнява на този, събиран за производствата пред КЗК. Съгласно промените в закона, техният размер е 30 лв. за граждани и на 150 лв. за организации.

Предвидена е и такса за предоставяне на презапис на електронни документи на електронен носител в производството пред КЗК, съответно 0.50 лв. за 1 бр. CD и 0.60 лв. за 1 бр. DVD.

Борисов смята обжалванията на обществени поръчки за саботажи

Борисов смята обжалванията на обществени поръчки за саботажи

Фризьорски салон не може да строи магистрала

Припомняме, че според министър-председателя Борисов обжалванията на обществените поръчки били саботажи срещу държавата.

Според премиера обжалването била необходима мярка, защото стимулира конкуренцията и прозрачността. Обжалванията у нас обаче били злоумишлени, те спирали обществени поръчки за значими обекти, което струвало милиони на страната ни дневно. По думите на Борисов, този саботаж трябва да свърши.