По предложение на СГП съдът наложи имуществена санкция от половин милион на фирма "ДКЛ 547" ЕООД. В хода на наказателното производство по делото, придобило медийна известност като "Недосегаемите", Софийска градска прокуратура - СГП внесе предложението в Административен съд София -град (АССГ).

По този начин СГП е упражнила законовата възможност да поиска от съда налагане на имуществена санкция на юридическо лице фирма "ДКЛ 547" ЕООД, за което са събрани доказателства, че оперира със средства, придобити от престъпна дейност.

АССГ е постановило решение, потвърдено към момента и с окончателен съдебен акт на Софийски апелативен съд, с което е наложена имуществена санкция на фирма "ДКЛ 547" ЕООД в размер на 500 000 лв., както и обезпечителна мярка за сумата от 402 600 лв., налични по сметката на дружеството.

Съдът освободи 6 от недосегаемите

Съдът освободи 6 от недосегаемите

Освен това съдията остро разкритикува прокуратурата за

Представените пред съда доказателства обосновават извода на прокуратурата, че в резултат на престъпната дейност на представител на дружеството срещу финансовата и данъчна система на страната, дружеството е придобило имотна облага в размер на половин милион лева.