Новият главен прокурор на България трябва да бъде политически независим, да не се поддава на натиск и да работи за активна борба с престъпността по високите етажи на властта.

Това показват резултатите от национално проучване на Социологическа агенция "Глобал Метрикс", направено по поръчка на Български институт за правни инициативи. Данните представи експертът Теодор Славев на пресконференция в БТА.

В края на тази година изтича мандатът на настоящия главен прокурор Сотир Цацаров.
Според директора на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер това означава равносметка за свършеното и дали са изпълнени обещанията спрямо концепцията на Цацаров, представена през 2012 година.

Борбата с корупцията е кампанийна, а не системна. Това създава впечатление за избирателност и усещане, че над една група хора има чадър, коментира Теодор Славев.

37% от анкетираните смятат, че главният прокурор като институция е ненужен на обществото. Около 60% изказват мнението, че главният прокурор се е провалил с борбата с битовата престъпност и с корупцията по високите етажи на властта. Доверието на хората в съдебната власт е спаднало до 10% според данните.

Над половината от респондентите посочват, че новият главен прокурор трябва да се бори активно с престъпността по високите етажи на властта, а 37% смятат, че той не трябва да допуска прокуратурата да се използва за политически цели. Има политическо вмешателство в прокуратурата, тълкува Славев.

В края на концепцията Цацаров представи обобщение, според което изпълнението на мерките следва да бъде подложено на постоянен мониторинг, различен от този, който осъществява ръководството на прокуратурата.

За тази цел Цацаров предложи формиране на независим съвет. В състава му могат да бъдат включени независими експерти представители на съдебната реформа и други. За седемгодишния му мандат такъв съвет обаче не беше съставен, акцентира Вегертседер. Независима прокуратура, обществено доверие, активно разследване, професионална свобода са сред обещанията по време на процедурата за избора на Цацаров за главен прокурор.

 

Наблюдава се и желанието сред обществото институцията да бъде оглавена от човек с кариера на прокурор или следовател. Досега в България главните прокурори не са били професионално обвързани с тази позиция.

Това кой да застане начело на прокуратурата до голяма степен определя и политическите ходове на партиите, изрази мнение Биляна Вегертседер.

Кандидатите за главен прокурор у нас според закона трябва да притежават високи нравствени и професионални качества, 12 години юридически стаж, способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт, изявени аналитични способности, решителност, отговорност.

Прозрачността е отговорност на всяко стъпка в рамките на протичане на процедурата и достатъчно информираност на гражданите, добави директорът на БИПИ. Основните играчи в съдебната власт са институциите, които правят политиките в сферата.