Националното бюро на България в Евроджъст за първи път в цялата досегашна практика на Евроджъст извърши координация между няколко разследвания, довели до успешно проведени специализирани международни операции, едновременно на територията на България, Белгия, Холандия и Германия

През януари 2016 г., с активното съдействие на Националното бюро на България в Евроджъст, беше подписано споразумение за създаване на съвместен екип за разследване "трафик на хора с цел сексуална експлоатация и пране на пари", между България и Холандия - СЕР Палма.

Предадоха кмета на Семчиново и седемте му авера на испанските власти

Предадоха кмета на Семчиново и седемте му авера на испанските власти

Те бяха предадени с Европейски заповеди за арест

В България беше образувано Наказателното производство след обмен на информация - чрез предоставени от Националното бюро на България в Евроджъст материали на Окръжна прокуратура Сливен, съдържащи данни за извършено престъпление на тяхна територия.

През ноември 2015 г. на проведена оперативна среща в Европол, Националното бюро на България констатира, че прокуратурата в Амстердам води разследване - под наименованието Леердам, което кореспондира на полицейска разработка осъществявана от ГДБОП в България. След координация на национално ниво и доклад от страна на ГДБОП, в България беше образувано наказателно производство в Специализираната прокуратура с предмет на разследване дейността на организирана престъпна група, осъществяваща престъпна дейност, свързана с трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Регистрираният от страна на България казус по отношение на Холандия, беше разширен и по отношение на Белгия, предвид наличието на 3 отделни паралелни наказателни производства, респективно в СП (България), прокуратурата в Гент (Белгия) и прокуратурата в Амстердам (Холандия), които имат сходен предмет на разследване.

Постоянен арест за двете българки, издирвани в Белгия за трафик на хора

Постоянен арест за двете българки, издирвани в Белгия за трафик на хора

Издирват жените с европейска заповед за арест

В хода на работата по два отделни казуса, беше констатирана и впоследствие детайлно анализирана важна връзка между цитираните по-горе разследвания. СЕР Палма, с предмет паралелните разследвания водени от ОП Сливен и Прокуратурата в Утрехт, се оказа тясно свързан с водените три отделни наказателни производства в Специализираната прокуратура (България), прокуратурата в Гент (Белгия) и прокуратурата в Амстердам (Холандия), по които предстоеше да бъде обсъдена възможността за създаване на отделен СЕР между тези три страни.

Поради обстоятелството, че двата казуса са свързани и предвид необходимостта от прецизна и точна координация на водените общо 5 наказателни производства, в 3 отделни държави, с участието на 5 отделни прокуратури, Националното бюро на България в Евроджъст организира провеждането на съвместна координационна среща по двата казуса, която се проведе през месец февруари 2016 г.

Координирането на работата на тези 2 паралелно действащи съвместни екипа за разследване се извърши с активното участие и съдействие на Националното бюро на България в Евроджъст. Беше осигурено значително финансиране за дейностите по двата СЕР, като полученото финансиране от Евроджъст по СЕР Леердам е в размер на 35 483 евро, а по СЕР Палма - 58 968 евро.

Следва да се отбележи, че за първи път в цялата досегашна практика на Евроджъст се извършва координация, не само между няколко разследвания в рамките на действие на един СЕР, но и координация между два отделни съвместни екипа за разследване, както и включените в техния обхват 5 отделни наказателни производства.

Успешно проведените специализирани международни операции, осъществени в рамките на действие на двата СЕР, които бяха реализирани през месеците септември и октомври 2016 г. едновременно на територията на България, Белгия, Холандия и Германия, сочат на високо ниво на координация и ефективно сътрудничество, което беше постигнато със съдействието и про-активното поведение на Националното бюро на България в Евроджъст.