България, Гърция и Кипър имат обща позиция за миграционната ситуация в Източното Средиземноморие.

Дебатите по темата миграция и реформата на системата за убежище да са фокусирани върху всички маршрути, включително и Източно Средиземноморския - това разбиране е гръбнакът на съвместната позиция.

Тя е представена на пресконференция след сесия на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи", съобщава МВР.

Германия предупреди ЕС за повторение на хаотичния мигрантски наплив от 2015 г.

Германия предупреди ЕС за повторение на хаотичния мигрантски наплив от 2015 г.

Европа не иска ново разделение между държавите-членки

Целта на трите държави членки е да:

Обърнат отново внимание, че държавите на предна линия, разположени по Източно Средиземноморския маршрут също са подложени на миграционните предизвикателства, пред които Европа е изправена;

Стимулират европейските партньори, Европейската комисия и другите европейски институции да предприемат мерки и обърнат внимание и на трайно продължаващите непропорционални миграционни предизвикателства, пред които са изправени тези държави;

Подчертаят необходимостта от специфични мерки на ниво ЕС в контекста на европейската солидарност и отговорност, със справедливо разпределение на тежестта, чрез релокация от държавите на първа линия, надеждна политика за връщане към трети страни и по-широка подкрепа за пряко засегнатите държави от ЕС.

В допълнение, трите държави подкрепят ефективното изпълнение на Съвместното изявление ЕС-Турция от 2016 г. чрез: гарантиране на ефективни връщания; изкореняване на престъпните мрежи за трафик на мигранти към ЕС; предотвратяване пренасочването на потоците и появата на нови маршрути за незаконна миграция към Европа по морски, сухопътни и въздушни граници.

План за реакция при засилена миграция към Европа, поиска Румен Радев във Виена

План за реакция при засилена миграция към Европа, поиска Румен Радев във Виена

Австрия е на второ място по инвестиции в България

В тази връзка, трите държави призовават ЕС и другите държави членки да разгледат положително възможността за предоставяне на допълнителни финансови средства на държавите в широкия регион по Източносредиземноморския маршрут.

Също така, София, Атина и Никозия отправят искане за предоставяне на допълнителни финансови средства за справяне с миграционния/бежанския въпрос в контекста на следващата Многогодишна финансова рамка 2021-2026.

Българският вътрешен министър Младен Маринов отчете, че нивата на натиск по българските граници запазват относително ниски стойности. Обстановката на българо-турската граница е под контрол. Благодарение на мерките, които вземаме и доброто сътрудничество с турските власти, не се наблюдава увеличение на опитите за нелегално преминаване.

Същевременно, цялостната ситуация в региона на Източното Средиземноморие остава много динамична и тревожна. Наличието на големи групи хора, които бягат от военни действия, или търсят по-добри възможности за себе си, представлява постоянен и сериозен риск.

В този контекст министър Маринов подчертава колко е важно регионът на Източното Средиземноморие да бъде постоянно във фокуса на вниманието, като се гарантира достатъчно ангажираност с изпълнението на Изявлението ЕС-Турция от всички страни и да се окаже необходимата солидарност на всички държави по маршрута и в региона.

Гърция скочи на Турция за мигрантите

Гърция скочи на Турция за мигрантите

Както и за преразглеждане на споразумението между ЕС и Турция за мигрантите