47-ми редовен отчетно-изборен събор на БЛС ще се проведе в периода 18-21 януари 2009 година в гр. Сандански, в залите на Културния дом и един от хотелите.

Това съобщиха от пресцентъра на БЛС, цитирани от zdrave.net.

В дневния ред на форума са включени отчет на председателя, финансов отчет, отчет на контролната комисия и на комисията по професионална етика, избор на нови ръководни органи.

Всички председатели на регионални колегии, които имат финансови задължения, следва да ги уредят най-късно до 23 декември 2008 г., с оглед счетоводно приключване на годината, се казва още в съобщението. Председателите на колегиите, които в този срок не са превели дължимия членски внос за 2008 г. ще лишат делегатите си от право на глас.

Освен това Мандатната комисия е установила, че в УС на БЛС липсват данни за редовно проведени отчетно-изборни събрания в София-град, София-област и Русе, а някои колегии не са предоставили пълни данни за събранията.

Затова от председателите на районни колегии се иска да внесат утвърдената единна документация за проведените общи събрания по надлежния ред в деловодството на УС на БЛС, в срок до 23 декември 2008 г.

След този срок информацията за колегиите, които са в нарушение, ще бъде предоставена на всички институции, се казва в съобщението до медиите.
До 23 декември районните колегии на БЛС трябва да предоставят и списъци на делегатите, които ще присъстват на събора.