Има разнопосочна практика при случайното разпределение на дела и преписки от органите на съдебната власт, а в някои случаи процедурите се провеждат извън нормативните рамки. Това се сочи в писмо на правосъдния министър Иван Демерджиев до Висшия съдебен съвет, председателите на върховните съдилища, главния прокурор, председателите на апелативните съдилища, на Апелативния наказателен съд, на Софийския градски съди и на Софийския районен съд.

Допълва се, че това обстоятелство налага практиката да бъде унифицирана и приведена в съответствие със законовите изисквания.

Констатациите са във връзка с изискана от Министерството на правосъдието информация на 20 август тази година от съдилищата и прокуратурата относно прилагането на чл. 9 от Закона за съдебната власт.

Демерджиев от лятото чакал отговор от прокуратурата за случайното разпределение на делата

Демерджиев от лятото чакал отговор от прокуратурата за случайното разпределение на делата

Държавното обвинение неглижирало правосъдното министерство

Демерджиев посочва, че прокуратурата не се е отзовала на двете отправени покани за предоставяне на приетите и действащи към момента вътрешни правила за случайното разпределение на постъпилите дела и преписки.

Министърът подчертава, че трябва да се вземат предвид тежките последици при допускане на нормативните отклонения в процедурата по случайно разпределение на делата предвид практиката на съдилищата, съгласно която съдебният състав, формиран в нарушение на правилата за случайно разпределение на дела, може да засегне постановения съдебен акт до степен на нищожност.

Той настоява да бъде уточнено чрез коя информационна система се осъществява случайното разпределение на делата и преписките в съответния съд и прокуратура, както и да се предприемат стъпки за коректното прилагане на принципа за случайното разпределение на делата и преписките, като то се извършва занапред в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, която като законова разпоредба не предвижда доразвиването и ограничаването му.

Бъдещи корекции в начина на разпределение на делата и преписките, които биха довели до промяна в информационните системи, също следва да бъдат съгласувани съобразно изискванията на чл. 360б, ал. 1 от ЗСВ, посочва още правосъдният министър.

Проверяват случайно ли се разпределят делата в съдилищата

Проверяват случайно ли се разпределят делата в съдилищата

Проверката е разпоредена от зам.-министъра на правосъдието