Окръжна прокуратура - София привлече като обвиняеми 6 длъжностни лица от Агенция "Пътна инфраструктура" - АПИ за това, че са нарушили правилата за експлоатация на пътно съоръжение и по непредпазливост са причинили на смъртта на Е. Михайлова, при инцидента на 5 февруари 2017 г. в тунел "Ечемишка".

Обвинените са:
- Л. Лазаров, в качеството му на Председател на Управителния съвет на АПИ и служител по транспорта;
- И. Захариева, в качеството й на член на Управителния съвет на АПИ и служител по транспорта;
– Д. Атанасов, в качеството му на член на Управителния съвет и Председател на УС на АПИ и служител по транспорта;
– Г. Златев - директор на дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" в АПИ и служител по транспорта;
– Н. Сачанска - началник отдел "Основен ремонт и поддържане" в дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" в АПИ и служител по транспорта,
- Г. Фучеджиев - старши експерт в отдел "Основен ремонт" на дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" в АПИ и служител по транспорта.

Припомняме, че бившият шеф на агенцията Лазар Лазаров има вече обвинение за безстопанственост с последвали щети за АПИ в размер на 41 630 050 лв. Два пъти обаче вече съдът връща делото на прокуратурата за отстраняване на нарушения.

Дончо Атанасов и в момента е член на Управителния съвет на АПИ. Преди месец стана ясно, че той  ще разследва как е полагана пътната настилка по времето, когато той ръководи АПИ.

Обвиниха шеф от АПИ за трагедията в тунела „Ечемишка”

Обвиниха шеф от АПИ за трагедията в тунела „Ечемишка”

Георги Златев е с мярка "Подписка"

Разследването установява че:

На 5 февруари 2017 г. около 12 часа, в лявата транспортна тръба на тунел "Ечемишка", намиращ се в района на 40- ти и 41 -ви километър на автомагистрала "Хемус", е навлязъл лек автомобил "Ауди", управляван от св. Н. Николов, а на предна дясна седалка се е возела сестра му Е. Михайлова.

Автомобилът се е движил със скорост около 50 км/час, която е максимално допустима. В този период от време в тази транспортна тръба е организирано временно двупосочно движение, тъй като дясната транспортна тръба на тунел "Ечемишка" е била в ремонт.

Когато автомобилът се е намирал на разстояние около 395 - 396 м. от началото на тунела в посока Ботевград - София, се разрушава дясната надлъжна метална конструкция, върху която са окачени осветителните тела в тунела. То стартира с разрушаване на връзката между две съседни надлъжни греди. Надлъжната "П"-образна греда, разположена непосредствено зад разрушената връзка, заедно с монтираните върху нея осветителни тела падат върху пътната настилка.

Последвало е частично разрушаване на двете съседно разположени връзки, при което две "П"- образни греди, заедно с монтираните върху тях осветителни тела, увлечени от първата греда, също са паднали. Една от гредите е попаднала върху покрива на автомобила. Поради напречно транслационно преместване, в посока обратна на посоката на движение на автомобила, гредата е пробила дясната част на панорамното стъкло, влязла е в автомобила и се е забила в тялото на Е. Михайлова.

Жена загина по нелеп начин в тунела "Ечемишка"
Обновена

Жена загина по нелеп начин в тунела "Ечемишка"

Осветително тяло е паднало върху автомобил

Шофьорът не е имал каквато и да е възможност да избегне произшествието - установено е, че опасната зона на автомобила в конкретния случай е била в размер на 36-37 м., а когато разрушаването е започнало, той се е намирал на 13 м. от мястото на удара с падналата греда. От този удар пострадалата е получила съчетана тежка гръдна и коремна травма, с тежки увреждания на черния дроб, несъвместими с живота и остра кръвозагуба, довели до травматичен шок. Смъртта е настъпила в кратък времеви интервал след инцидента и предвид тежестта на уврежданията е била неизбежна.

В хода на разследването на Окръжна прокуратура - София е установено, че стоманената конструкция за окачване на осветителните тела е монтирана през 1984 г. и е пусната в експлоатация в началото на 1985 г. В периода от пускането в експлоатация, до инцидента на 5 февруари 2017 г. са извършвани редица огледи - през 1999 г., през 2004 г., през 2008 г., през 2012 г., през 2015 г. и през 2016 г. При всички огледи, експертите са давали препоръки за подновяване на антикорозионната защита, но това нито веднъж не е било изпълнено.

Техническата експертиза е посочила, че от 1996 г. стоманената конструкция на съоръжението е повредена и следва да се поднови, тъй като е подложена на активна корозия в изключително неблагоприятна среда /постоянна влага, вредни газове, прах и др./. От направения оглед на стоманената конструкция е установено, че корозията на елементите е неравномерна с характерните признаци на язвена /петниста/ корозия, т.е. проникване на голяма дълбочина в тесни зони, над 50%.

И в АПИ гледат под лупа сметката за ремонта на "Ечемишка"

И в АПИ гледат под лупа сметката за ремонта на "Ечемишка"

Част от единичните цени са заложени в действащия договор за обществена поръчка

При извършеното изследване е установено, че след 2010 г. стоманената конструкция на съоръжението е станала потенциално опасна за експлоатация, а от 2015 г. конструкцията се е намирала в аварийно състояние.

Според заключението на вещите лица основната причина за станалата авария на надлъжните стоманени греди, носещи осветителните тела, е липсата на нормална експлоатационна поддръжка на конструкцията и оставянето й без антикорозионна защита повече от 20 години.

По делото са събрани данни за предхождащи произшествието пропадания на осветителни тела на пътното платно, както и за провиснали и паднали метални профили от носещата конструкция. През 2004 г. и през септември 2009 г. са извършени технически прегледи на тунел "Ечемишка", при които е констатирано лошото състояние на осветителната система, висока степен на корозия на носещата конструкция, чести повреди вследствие на къси съединения, пропадания на осветителни тела и опасност от пътно транспортни произшествия.

От 2004 г. до настоящия момент от "Автомагистрали" ЕАД /дружеството, осъществяващо поддръжка на тунела по договор/ до АПИ са изпратени множество писма, доклади, констативни протоколи и др. документи за тежкото състояние на осветителната уредба и носещата конструкция. По докладите и сигналите ръководството на АПИ не е предприело съответни действия.

Прокуратурата проверява цената на спешния ремонт на "Ечемишка"

Прокуратурата проверява цената на спешния ремонт на "Ечемишка"

Прокурори и следователи влязоха в АПИ и "Автомагистрали"

На 7 август 2015 г. АПИ е сключила договор с "Ферокс Къмпани" ЕООД, на което е възложила извършването на оценка на текущото състояние на осветителните уредби на тунел "Ечемишка" и други тунели. В изпълнение на този договор "Ферокс къмпани" ЕООД, на 4 януари 2016 г. изпраща доклад до АПИ, в който е посочено, че "осветителните тела падат върху платното, че конструкцията е със сериозна пробивна корозия на много места и самоволно падат парчета върху пътното платно и движещите се автомобили, че положението в "Ечемишка" е най-зле, като там инсталацията може да се определи като опасна". В този доклад е отправена препоръка за подмяна на конструкцията и осветителните тела в тунела.

С решение от 20 януари 2016 г. Управителният съвет на АПИ е приел доклада за извършения одит на функционалното и енергетично обследване на осветителните системи на тунелите, изготвен от "Ферокс Къмпани"ЕООД. Не са предприети каквито и да е действия за ремонт на осветителната система на тунела.

Така Д. Атанасов, Лазар Лазаров и И. Захариева, като членове на УС на АПИ са нарушили правилата за експлоатация на пътното съоръжение и не са изпълнили нормативно установените си задължения и тези произтичащи от характера на работата за: назначаване на комисия от независими експерти със задача да направят анализ на рисковете при установената промяна в условията за експлоатация в тунела; осигуряване на необходимите средства и възлагането на ремонт или отстраняване на крайно опасната силно корозирала, деформирана стоманена конструкция, на която е окачена осветителната уредба; предприемане на мерки за организиране отстраняването на констатираните неизправности в лявата тунелна тръба на тунела "Ечемишка" след изтичане на проектния експлоатационен срок; гарантиране на нормалната експлоатация и осигуряване безопасността на автомобилния трафик в тунела.

Трима уволнени след трагичния инцидент в "Ечемишка"
Обновена

Трима уволнени след трагичния инцидент в "Ечемишка"

По думите на Герджиков престъпната небрежност трябва да се санкционира

Г. Златев, като директор на дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" - АПИ, Н. Сачанска, като началник отдел "Основен ремонт" в дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" - АПИ и Г. Фучеджиев, като старши експерт в отдел "Основен ремонт" на дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" в АПИ не са изпълнили задълженията си по изготвяне на становища и заключения относно фактическото състояние на тунела при установената промяна в експлоатацията му, по одобряване на задания, ръководство и контрол на дейността, свързана с ремонта и поддържането на пътното съоръжение - тунел, разработване на планове, бюджети и програми за ремонт и поддържане - при установената промяна в условията за експлоатация в тунела - предприемане своевременни мерки за извършване на профилактични ремонтни дейности, предотвратяващи или ограничаващи интензивността на корозията по металната конструкция в лявата тръба на тунела или отстраняване на крайно опасната силно корозирала, деформирана стоманена конструкция, на която е окачена осветителната уредба, по предприемане на мерки за организиране отстраняването на констатираните неизправности в лявата тунелна тръба на тунела "Ечемишка" след изтичане на проектния експлоатационен срок и по гарантиране на нормалната експлоатация и осигуряване безопасността на автомобилния трафик в тунела.

По делото са събрани множество доказателства, вкл. заключение на експертиза относно състоянието и корозията на метала на носещата конструкция на осветителната уредба на тунела, изготвено от Института по металознание - БАН.

Основните изводи относно причините за разрушаването на металната конструкция, настъпилото произшествие, извършените проверки на тунела и действията на АПИ са в резултат от заключението на комплексна експертиза, изготвена от седем вещи лица със съответна специалност.

„Лампи-убийци” в тунел „Ечемишка” няма, уверява АПИ

„Лампи-убийци” в тунел „Ечемишка” няма, уверява АПИ

Временното аварийно осветление отговаря на изискванията