Екоинспекцията в Бургас проверява природен парк "Странджа" за преминаващи джипове.

Причината за незабавната проверка са публикации в медиите и социалните мрежи, от които се вижда как джипове преминават през брод на река Велека.

Местността "Тракийския лагер", където е заснет клипът, попада в територия със защита по закона за защитените територии. Тя се намира в границите на природния парк, както и по Закона за биологичното разнообразие, тъй като попада и в две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, по Директивата за местообитанията и по Директивата за птиците.

Резултатите от проверката ще станат ясни по-късно днес.

Припомняме,  на 13 август със заповед на министъра на околната среда и водите беше забранено превозването на туристи до Седемте рилски езера с джипове.

Въпреки забраната, джиповете отново тръгнаха към Седемте рилски езера

Въпреки забраната, джиповете отново тръгнаха към Седемте рилски езера

Туристите са спирани от хора, които им предлагат превоз