Граждански организации искат от президента Радев да наложи вето върху новоприетите промени в Закона за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс.

Според организациите приетите промени нарушавали важни права и основни принципи на Конституцията - правото на гражданите да се сдружават свободно и без държавна намеса както и относно гаранциите за ненамеса в работата на магистратите.

Искат президентско вето върху Закона за съдебната власт и върху НПК

Искат президентско вето върху Закона за съдебната власт и върху НПК

Пет партии мотивират искането си за вето

От организациите твърдят, че така се нарушават и международни договори като Пакта за политически и граждански права, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и други.

Според писмото промените в ЗСВ са в пряко противоречие с приетата с мнозинство от 43-ия парламент Актуализирана стратегия за продължаване на реформатта в съдебната система и разписаните в нея принципи на съдийско самоуправление, конкурсно начало и кариерно развитие на база показани високи професионални резултати в работата на всеки магистрат.

Промените в законите били приети въпреки острите възражения на редица авторитетни професионални и съсловни организации, твърдят организациите.

В писмото се изтъква, че приетите промени ще доведат до необосновани и дискриминационни привилегии за членовете на отиващия си Висш съдебен съвет, както и, че така се създавали условия и предпоставки за "автоматично" отстраняване на всеки неудобен за някого съдия.

Промени в ЗСВ ограничават сдружаването на магистратите, убедени от Съюза на съдиите

Промени в ЗСВ ограничават сдружаването на магистратите, убедени от Съюза на съдиите

Абсурдна била забраната магистратски организации да участват в проекти

Фундаменталните промени в ЗСВ и НПК били изгласувани на спринт и без дори да са информирани народните представители какво точно гласуват, заявяват организациите в писмото.

Подписаните организации в откритото писмо с искане на президенстското вето са:

Сдружение "Правосъдие за всеки", Сдружение "Граждански блок", Младежко сдружение "Полити" Гражданско сдружение "БОЕЦ", Асоциация на българите в Република Македония "РАДКО", Сдружение "Обединени реформатори" Движение обществен натиск, Асоциация на парковете в България