Главният инспектор на Висшия съдебен съвет (ИВСС) Теодора Точкова е удовлетворена от последния доклад на Еврокомисията, с което се прекратява наблюдението над българската съдебна система. Становището си тя изпрати ден след като ЕК представи доклада си, с уговорката, че ще се съобрази с мнението на Европарламента и на Съвета на ЕС.

"Удовлетворена съм от оценката на ЕК, че са изпълнени препоръките и са постигнати шестте показателя по мониторинговия механизъм. Убедено смятам, че действието на МСП за България ще бъде прекратено", пише Точкова.

Тя изтъква усилията на ИВСС, който успя в рамките на разширяващи се правомощия да запази баланса между отчетността и независимостта на магистратите

Спират евродокладите върху правосъдната ни система
Обновена

Спират евродокладите върху правосъдната ни система

Преди окончателно решение ЕК пита ЕП и Съвета на ЕС

В становището се припомня, че Инспекторатът на ВСС е бенефициент по проект на ЕК, изпълняван в сътрудничество със Съвета на Европа, с финансовата подкрепа на СПСР.

В основата на проекта е предоставяне на експертна помощ в насока повишаване на ефективността на проверките за интегритет на Инспектората до ниво на осъществяваните такива от инспекторатите в други държави членки на ЕС. Изпълнението на проекта е в същинската си фаза и цели обмен на опит и добри практики на съдебна инспекция

Захариева горда от огромната разлика между България 2007 г. и България 2019 г.

Захариева горда от огромната разлика между България 2007 г. и България 2019 г.

След 12 г. сме получили категоричен доклад от ЕК, че сме изпълнили всички критерии

Наскоро българският Инспекторат на ВСС бе приет в Европейската мрежа на службите за извършване на инспекция в правосъдието.

Припомняме, че Механизмът за сътрудничество и проверка бе въведен при присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. като преходна мярка за продължаващи реформи в съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност.

До 2017 година докладите излизаха на всеки шест месеца, а след това веднъж годишно. Отпадането на механизма беше едно от нещата, които председателят Юнкер обеща да се случи в рамките на неговия мандат.