Напредъкът на България по линия на механизма за сътрудничество и проверка (МСП) е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС. Необходимо е България да продължи да работи последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти в конкретно законодателство и за трайното му изпълнение.

Това се казва в резюмето на Евродоклада за 2019 г.

В представянето изрично се казва, че преди да вземе окончателно решение за прекратяване на действието на МСП за България, Комисията ще се съобрази със становищата на Съвета и на Европейския парламент. 

Грънчарова: Да избегнем въвеждането на предпазна клауза от ЕС

Грънчарова: Да избегнем въвеждането на предпазна клауза от ЕС

Cтраната трябва да направи всичко възможно

Припомняме, че Механизмът за сътрудничество и проверка бе въведен при присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. като преходна мярка за продължаващи реформи в съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност.

До 2017 година докладите излизаха на всеки шест месеца, а след това веднъж годишно. Отпадането на механизма беше едно от нещата, които председателят Юнкер обеща да се случи в рамките на неговия мандат. 

Мониторингът на ЕК за Румъния остава

Мониторингът на ЕК за Румъния остава

В доклада се подчертава, че Букурещ трябва да изпълни препоръките на Европейската комисия

На днешното заседание на еврокомисарите бе приет най-новият доклад за действията на България за изпълнение на ангажиментите ѝ във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП). 

Не можете да избягате от реформата, следим ви отблизо, предупреди ни Тимерманс

Не можете да избягате от реформата, следим ви отблизо, предупреди ни Тимерманс

Самият Борисов е поискал помощ от Брюксел

В днешния доклад се разглежда постигнатият през изминалата година напредък в изпълнението на последните 17 препоръки, дадени от Комисията в доклада ѝ от януари 2017 г. В него със задоволство се отбелязва последователната работа на България по изпълнението на тези препоръки.

Комисията е на мнение, че напредъкът на България по линия на МСП е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС

Властта се похвали с мониторинговия доклад
Обновена

Властта се похвали с мониторинговия доклад

Реформите в България са в името на гражданите, не са за отчет, уверява Захариева

Еврокомисарите препоръчват България да продължи да работи последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти в конкретно законодателство и за трайното му изпълнение.

България трябва да продължи наблюдението на трайното изпълнение на реформите чрез новосъздаден съвет. Той ще работи след приключване на мониторинга на Комисията, като достигнатите заключения ще се използват в бъдещия диалог с ЕК в рамките на всеобхватния механизъм за върховенството на закона

ЕК продължава частично наблюдението на България
Обновена

ЕК продължава частично наблюдението на България

Временно прекратени са 3 мерки, но медийната среда се влошава, отчитат от ЕК

Както вътрешният мониторинг, така и механизмът, обхващащ целия ЕС, следва да подкрепят реформите, дори след края на механизма за сътрудничество и проверка за България, се казва в документа.

В изявлението от ЕК се припомня изказването на сегашния председател на ЕК Жан-Клод Юнкер, който още в началото на мандата си заяви, че желае механизмът за сътрудничество и проверка да приключи при тази Комисия.

Той изтъкна, че прекратяването на мониторинговия доклад винаги е зависело от изпълнението на всички изисквания в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност.

"През последните години България отбеляза впечатляващ напредък в изпълнението на препоръките на Комисията. Въпреки че все още са налице предизвикателства, свързани с изпълнението на нужните реформи и поддържането на набраната скорост, отбелязаният от България напредък понастоящем е достатъчен, за да се обмислят прекратяването на действието на МСП и използването на нови механизми за мониторинг на национално равнище и на равнището на ЕС. Ще чуем внимателно становищата на Парламента и на Съвета, преди да вземем решение", се казва в резюмето на доклада. 

Юнкер: Мониторингът за България пада до 2019 г.

Юнкер: Мониторингът за България пада до 2019 г.

В писмото си Юнкер посочва

Отговорността за осигуряване на зачитането на върховенството на закона и безпроблемното функциониране на държавата е вътрешна конституционна отговорност на всички национални правителства към техните граждани, се казва в документа.

От ЕК изтъкват ангажимента за продължаване на реформите в българската съдебна система - ангажимента на българското правителство да има процедури за отчетността на главния прокурор, включително с цел запазване на независимостта на съдебната власт в съответствие с препоръките на Венецианската комисия.

В доклада се изтъква и ангажимента за законодателни промени за отпадане на автоматичното временно отстраняване от длъжност на магистрати, когато срещу тях има наказателно разследване, както и деклариране на членство в професионални сдружения

Без натиск не предприемате нищо, ни обвини Брюксел в новия доклад
Обновена

Без натиск не предприемате нищо, ни обвини Брюксел в новия доклад

Отчитат бавен напредък в борбата с корупцията по високите етажи на властта

Припомняме, през януари 2017 г. от ЕК имаше цялостна оценка на напредъка, постигнат за десетте години наблюдение. Бяха формулирани 17 препоръки, чието изпълнение би било достатъчно, за да се сложи край на процеса по МСП.

През ноември 2018 г. Комисията отчете изпълнение на три от шестте показателя. По отношение на другите три показателя, свързани с продължаващата реформа на съдебната власт и борбата с корупцията, все още бяха необходими допълнителни усилия, за да се осигури пълното изпълнение на препоръките от януари 2017 г.

В днешния доклад се разглеждат действията на България след ноември 2018 г. - има оценка на Комисията на това как българските органи са подходили към 17-те препоръки. Докладът се придружава от работен документ на службите, в който има анализ на Комисията въз основа на постоянния диалог между българските органи и службите на Комисията.

Преди окончателното решение за отпадане на мониторинговия доклад от ЕК ще се съобразят с мнението на Съвета и на Европейския парламент. 

Лозан Панов за евродоклада: Помощта за давещия се е в него самия

Лозан Панов за евродоклада: Помощта за давещия се е в него самия

За пръв път председателят на ВКС не е бил запознат с черновата на документа