От Еврокомисията изискват наблюдението над България да продължи. Три от шестте показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност) могат да се считат за временно прекратени.
Това е становището на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, публикувано днес, 13 ноември, на страницата на ЕК.

ЕП обезпокоен от развитието в Румъния

ЕП обезпокоен от развитието в Румъния

Парламентът прокара резолюция

Целта на продължаващия мониторинг над страната ни, е да се потвърди оценката, че България полага усилия по изпълнение на препоръките от последния доклад през ноември 2017 г.
Според евронаблюдателите, няколко препоръки вече са изпълнени, а редица други са съвсем близо до етапа на изпълнение.

От "Репортери без граници" настояват да се провери дали Северин е действал сам

От "Репортери без граници" настояват да се провери дали Северин е действал сам

Оправдана е силната реакция на обществото, смята Полин Адес-Мевел

В доклада е отчетено значителното влошаване на медийната среда в България през последните години, което изправя обществеността пред риск от ограничаване на достъпа до информация.
Това може да има негативно въздействие върху съдебната независимост при наличие на персонални атаки срещу съдии в някои медии, пише в документа.

От ЕК разглеждат твърдения за политически натиск върху наш върховен съдия

От ЕК разглеждат твърдения за политически натиск върху наш върховен съдия

Еврокомисар Йоурова обясни, че няма официална позиция по въроса

Способността на медиите и на гражданското общество да изискват отчетност от властимащите в плуралистична среда, без да се оказва натиск, е важна част от основата за продължаване на реформите, обхванати от механизма за сътрудничество и проверка (МСП), както и за по-доброто управление като цяло.

Това гласи приетия по-рано през деня от членовете на Европейската комисия най-новия доклад за действията на България в изпълнение на поетите от нея ангажименти по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП).

Бавен напредък, а трябва да е необратим, отчита мониторингът на ЕК
Обновена

Бавен напредък, а трябва да е необратим, отчита мониторингът на ЕК

От ЕК приканват България да реализира направените в документа препоръки

Документът разглежда напредъкът в последната година за изпълнението на 17-те окончателни препоръки, отправени от Комисията в доклада от януари 2017 г

Според еврокомисарите, има шанс България да изпълни всички оставащи препоръки и съответно оставащите показатели, за да може мониторингът над страната ни да приключи до края на мандата на тази еврокомисия - (2019 г.).

Това е последният доклад, написан под ръководството на сегашния председател - Жан-Клод Юнкер.

По думите на първия заместник-председател на Еврокомисията Франс Тимерманс: "В доклада се отчита, че България продължава да отбелязва стабилен напредък в изпълнението на окончателните препоръки, които отправихме през януари 2017 г. Тези реформи са необходими за ефективната борба с корупцията и организираната престъпност", заяви той.

От ЕК започват две наказателни процедури срещу България

От ЕК започват две наказателни процедури срещу България

За киберсигурността и за правилата за резервационните данни

По мнението на еврокомисарите три от шестте показателя временно са прекратени, защото няколко препоръки вече са изпълнени. Комисията е уверена, че България ще бъде в състояние да изпълни всички останали препоръки.

За да бъде прекратен процеса на наблюдение от Комисията приканват България да следва настоящата положителна тенденция в посока на изпълнение на всички оставащи препоръки.

Припомняме, след приемането на България в ЕС от 1 януари 2007 г. Комисията създаде механизъм за сътрудничество и проверка (МСП). Този механизъм оценява напредъка по ангажиментите, поети от България в областта на съдебната реформа и на борбата с корупцията и организираната престъпност.

Докладите за напредък в тези области са ежегодни. За изготвянето на докладите допринесоха контакти с държавите членки, гражданското общество, международни организации, независими експерти и различни други източници, обясняват от ЕК.

Заключенията на Комисията и методиката на МСП неизменно получават силна подкрепа от държавите членки в заключенията на Съвета на министрите след всеки доклад.

Остава мониторингът над България

Остава мониторингът над България

Официално Евродокладът ще бъде представен в сряда

В доклада по МСП от януари 2017 г. беше направен преглед на 10-те години от прилагането на механизма за наблюдение и бяха определени основните оставащи стъпки, необходими за постигането на целите по МСП. Комисията отправи 17 препоръки, чието изпълнение е достатъчно за спиране на наблюдението над страната ни, освен ако други промени не доведат до ясен обрат в хода на напредъка.