Върховна административна прокуратура (ВАП) е сезирала председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов да назначи проверка за това как са формирани сметките ни за топла вода и парно.

Иска се от КЕВР да изясни причините, поради които се е стигнало до "нерегламентираното увеличение цените" на отдаваната топлоенергия от доставчика.

Омбудсманът на Софийската топлофикация убеден, че повечето хора разбират фактурите си

Омбудсманът на Софийската топлофикация убеден, че повечето хора разбират фактурите си

29% повече сме консумирали този ноември спрямо 2019 г.

Според сезирането КЕВР трябва да установи спазват ли се нормативноустановените изисквания, които уреждат прилагането на утвърдените от Комисията цени на топлинна енергия в съответствие с условията на лицензията (чл.76, ал.4, т.3 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

Върховна административна прокуратура се е сезирала по информация от медиите за софийските сметки за ноември и е образувала преписка.

От ВАП посочват, че преписката е в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес.

Според обобщените резултатите от проверката в доклада, който се изисква от КЕВР, трябва да има и предприети конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях, както и да бъдат санкционирани виновните лица, вкл. с постановени административни актове, пишат от ВАП, които искат докладът да им бъда представен в кратък срок.

Припомняме, че още вчера КЕВР обяви, че започва извънредна проверка на Софийската топлофикация. Националният омбудсман Диана Ковачева поиска няколко пъти остро действия от страна на КЕВР в полза на гражданите. Последната проверка, извършена на "Топлофикация София" във връзка със сумите, които тя трябваше да върне на абонатите си и изравнителните сметки, и която приключи само преди месец, завърши с констатацията, че дружеството е изрядно.

КЕВР проверява ноемврийски сметки на Топлофикация София

КЕВР проверява ноемврийски сметки на Топлофикация София

Препоръчва на дружествата активно да ни информират за по-високите сметки