Съдии от Апелативен съд - Пловдив издигат кандидатурата на Станислав Петров Георгиев, заместник-председател на Апелативен съд - Пловдив, за изборен член на ВСС от квотата на съдиите 

Според вносителите на предложението личната и професионална почтеност на Станислав Георгиев, детайлното познаване на проблемите на съдебната власт през последните 20 години, натрупаният опит, включително управленски такъв, гарантират успешното му участие в работата на ВСС.

Десет са предложените кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите пет дни преди крайният срок.

Две индивидуални предложения от съдии във Върховния касационен съд са депозирани в деловодството на ВСС. Те са придружени с препис-извлечение от Протокол на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС от 30 март, за изразена подкрепа на номинациите на съдиите Красимир Шекерджиев и Цветинка Пашкунова.

Съдия Лада Паунова предлага кандидатурата на Красимир Шекерджиев, съдия във ВКС, Наказателна колегия, позовавайки се на неговата почтеност, авторитет и професионализъм. Отчетено е, че съдия Шекерджиев е добре запознат с проблемите в магистратската общност, има капацитет и подготовка да предложи разрешаването им.

Съдия Капка Костова номинира Цветинка Пашкунова, съдия във ВКС аргументирайки се, че кандидатът напълно отговаря на изискванията на ЗСВ.

Има съответния стаж и високи професионални и нравствени качества, необходими за изпълнение на ангажимента да представлява съдиите, да отстоява тяхната независимост, да осигурява прозрачното им и предвидимо кариерно развитие, да работи за справедливото им натоварване и общественото им признание.

Припомняме, че Прокурор Гергана Мутафова е предложението на прокурорите от съдебния район на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за изборен член на ВСС от квотата на прокурорите.

12 предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите бяха депозирани до 27 март в деловодството на кадровия орган.

Също така, бившият председател на Софийския районен съд Методи Лалов се самопредложи за изборен член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, стана ясно от публикация в личния му фейсбук профил.