Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество дава Община Варна на прокуратурата.

Материалите от проверката на обществената поръчка за закупуване на 60 електробуса са изпратени по компетентност на държавното обвинение след установяване на данни за извършено корупционно престъпление от лица на висши публични длъжности.

Действията на КПКОНПИ са по сигнал относно процедура по избор на изпълнител за обществена поръчка за 85 000 000 лв. Поръчката е от тази година, а средствата за нея са отпуснати по Оперативна програма "Околна среда" като безвъзмездна финансова помощ за закупуване на 60 електрически автобуся и 60 зарядни устройства за тях.

КПКОНПИ проверява как Община Варна е купила 60 електробуса

КПКОНПИ проверява как Община Варна е купила 60 електробуса

Има данни за манипулация на обществената поръчка

На 18 ноември служители на Дирекция "Противодействие на корупцията" изискаха документи и снеха обяснения от длъжностни лица в сградата на общината. Впоследствие при проверката бяха снети обяснения от всички членове на комисията по избор на изпълнител за закупуването на електрическите автомобили, от кмета на общината Иван Портних, както и от двама от заместниците му. Снети са обяснения и от управителите на фирми, които в хода на процедурата са били отстранени от участие, от изпълнителния директор на общинското дружество "Градски транспорт" ЕАД и от служители в същото дружество.

Установени са неправомерни действия от лице на висша публична длъжност при определяне на състава на екипа за управление на проекта. Установено е също, че е оказвано въздействие на член на комисията по избор на изпълнител в полза на конкретна фирма. В резултат на това кандидатите не са били обективно оценявани и е допуснат само един от тях, заключават от КПОНПИ.

Подновяват градския транспорт на Варна с нови 60 електробуса

Подновяват градския транспорт на Варна с нови 60 електробуса

Цели се нулево замърсяване на въздуха