Главният прокурор не може да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на прокурорите, които водят потенциално разследване срещу него.Това реши днес Конституционният съд по питане на правителството от края на миналата година.

Конституционното дело е било образувано по следния тълкувателен въпрос: "В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия правен принцип "никой не може да съди себе си" като елемент на правовата държава".

Припомняме, до питането се стигна след доклад на Венецианската комисия от декември 2019 г. и приетите от правителството промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, с които се предлага шефът на инспектората във ВКП да получи правомощие да разследва главния прокурор и заместниците му като "независим прокурор".

Властта пита Конституционния съд за независимия прокурор

Властта пита Конституционния съд за независимия прокурор

Тълкуване на разпоредбата за ефективно разследване срещу главния прокурор

Проектът, който беше замразен до произнасянето на Конституционния съд, предвижда той да бъде избиран с квалифицирано мнозинство от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за мандат от 7 години.

Също така с промени в Наказателно-процесуалния кодекс се изключва надзорът за законност над действията на този прокурор от страна на главния прокурор.

Въпреки че според редица специалисти по наказателно право подобни изменения нарушават Конституцията, от тълкуването на КС става ясно, че те не само са допустими, но и изключването на надзора за законност се извежда от действащата правна уредба.

Мотивите на решението, прието единодушно, ще бъдат обявени допълнително.

Гешев: Терминът независим прокурор е обиден за прокуратурата

Гешев: Терминът независим прокурор е обиден за прокуратурата

Препоръките на Венецианската комисия не са задължителни, смята новият главен прокурор