Комисията за защита на конкуренцията установи картел при санирането на блокове в Пловдив, съобщава БНР.

Уличени са 30 фирми, участвали в санирането по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Около 10 от тях са пловдивски. Разследвани са общо 38 фирми и/или обединения.

По данни на КЗК между 1 октомври 2015 и 26 юни 2017 г. фирмите са извършили нарушение на чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията - за забрана на всякакви споразумения за ограничаване или нарушаване на конкуренцията чрез пряко или косвено определяне на цени и други търговски условия.

Установено е, че участниците са се споразумели за разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и за цените, които да предложат на възложителя.

Картел между 24 фирми за саниране установи КЗК

Картел между 24 фирми за саниране установи КЗК

Картелът бил в Търговище и в Гоце Делчев

Споразумението цели да се предотврати конкуренцията при подаването на оферти в процедурата, като определя печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределя избора на възложителя.

Изводите на КЗК се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

Освободен от санкция е един от участниците в картела, а глобата на друг е намалена наполовина заради съдействие в разследването от страна на двете фирми.

Общият размер на наложените санкции е 388 687 лв. Глобените фирми имат право да обжалват.

Припомняме, в края на 2019 г. беше установен картел при санирането и в Търговище и Гоце Делчев. Тогава санкционирани бяха общо 24 фирми.

Дават още 14,5 млн. лв. за саниране

Дават още 14,5 млн. лв. за саниране

Общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината