Към 10.00 ч. общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите при новия избор на двама членове на ВСС е 4,95%, съобщиха от ВСС.

Електронно са упражнили правото си на глас 105 от съдиите, или 5,89 %. Те гласуват със същия код, който са използвали при първия избор. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са гласували 4 съдии или 0,95 % от правоимащите.

Кандидатите за двете места са двама - Марина Михайлова от Върховния административен съд (ВАС) и Деян Денев от Окръжния съд във Варна. За Михайлова са гласували 562-ма, а за Денев - 531, сочат резултатите от вота.

Вчера ниската избирателна активност провали избора на двама членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота - гласуваха едва 669 съдии, въпреки заявката на 1782-ма магистрати да гласуват. Избирателната активност беше 34.96%, което е по-малко от половината съдии с право на глас. Изборът бе се смятал за редовен, ако гласуват поне половината от съдиите.

Днес изборът ще се счита за редовен, ако в него участват поне 33% от съдиите или 727 броя. Ако и това не бъде изпълнено, изборът ще е в понеделник, като тогава той ще се смята за приключил, независимо от това колко са участвали в него.

Изборът за членове на ВСС е извънреден след подадените по-рано тази година оставки от Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова. Избраните на тяхно място само ще довършат мандата на този съвет до октомври 2022 г.

Към 12.00 ч. общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС е 13,62%. Общо 283 съдии са използвали информационната система за електронно гласуване през интернет, при 15,88 % избирателната активност. Те гласуват със същия код, който са използвали при първия избор.

Към 15.00 ч. са гласували 469 съдии, като общата избирателна активност е 21,30 %. Чрез системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 439 съдии, или 24,64 % от заявилите желание за дистанционно гласуване. Те гласуват със същия код, който са използвали при първия избор. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 30 съдии, което е 7,14 % активност.

Съюзът на съдиите призовава изборът на нови членове на ВСС да се бойкотира. Съдии настояха и за оставките на своите представители в съвета. Моментът за съвета е ключов, тъй като в момента вече тече процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд. За да има избор кандидатът за този пост трябва да бъде подкрепен поне от 17 от членовете на Висшия съдебен съвет.

Съюзът на съдиите в България зове за оставка изборните членове във ВСС

Съюзът на съдиите в България зове за оставка изборните членове във ВСС

В обръщението се посочват и най-съществените проблеми, които препятстват ефективната работа на съда

До този момент няма номинирани за поста, който се освобождава от Лозан Панов на 10 февруари, а две от четирите седмици, гласуван прозорец за номинации, вече минаха.

По закон кандидатури могат да издигат правосъдният министър, трима от членовете на съдийската колегия на ВСС и общото събрание на Върховния касационен съд.

Пленумът на ВСС не е задължен да избере шеф на ВКС

Пленумът на ВСС не е задължен да избере шеф на ВКС

След 28 октомври стават ясни всички кандидати